Publisert i %1$s Nyheter

– Ingen holdepunkter for reell økning

Ingeborg S. Aaberge er avdelingsdirektør ved avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi ved Folkehelseinstituttet. Hun har også merket seg den kraftige økningen, men vet foreløpig ikke hva årsaken er. 

Skribent person Per Helge Måseide   date_range Publisert 26.5.2014

– Folkehelseinstituttet er i ferd med å se på om meldingene kan komme fra bestemte leger eller laboratorier. Det er spesielt påfallende at det er så mange tilfeller så tidlig på året, når det pleier å være veldig få tilfeller, sier .

I følge Aaberge er det foreløpig ikke holdepunkter for at det er en reell økning, men hva årsaken er, vet hun ikke. – Derfor vil vi inn og sjekke, sier hun.

Både leger og laboratorier kan melde inn sykdomstilfeller. Meldingene skal både beskrive sykdomstilfellet og påvisning av antistoffer mot borrelia i blod eller spinalvæsken. Man vil tilstrebe å dobbeltsjekke meldingene fra legene og laboratoriene opp mot hverandre, men det er ikke alltid det lar seg gjøre, opplyser Aaberge. Det betyr at en melding kan havne i statistikken uten at et sykdomsbilde er sikkert bekreftet med laboratoriefunn.

En mulig forklaring på økningen kan være at leger eller laboratorier har endret sine melderutiner. Folkehelseinstituttet har selv ikke sendt ut noen beskjed til fagmiljøene om å melde fra på en annen måte enn før.
– Nei, det har vi ikke gjort, sier hun. Den eneste diskusjonen hun kjenner til fra fagmiljøene om melderutiner går på om utslett etter flåttbitt, erytema migrans, bør meldes eller ikke. Dette var meldepliktig i en periode.

Om at økningen kan skyldes en kampanje fra borreliose-miljøet, sier Ingeborg S. Aaberge dette: – Så langt jeg har fått høre, har jeg ikke det inntrykket. Men vi vil gå gjennom og sjekke dette spesielle fenomenet.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar