Publisert i %1$s Tema

Ikke imponert over norske politikere

Det ligger ingen bevisste handlinger bak leverings­stopp på et legemiddel, sier direktøren i Legemiddelindustriforeningen (LMI), Karita Bekkemellem.

 date_range Publisert 25.6.2015

Tekst: KRISTIN MACK-BORANDER

– Det er svært enkelt å forstå hva produsentene ønsker seg, de er opptatt av én ting, nemlig å få medisiner ut til pasientene. Det er jo det de lever av, det er det som gir penger til å forske frem nye legemidler. At medisiner ikke kommer frem til kunden rammer oss som legemiddelprodusenter, både økonomisk og ved tap av omdømme. Ingen har interesse av det.

– Hva er årsaken til at medisiner ikke kommer frem til pasienten?

– Årsakene er råstoffmangel eller for få fabrikker. La oss si man baserer produksjon av et lege­middel på én eller to fabrikker og det skjer noe med disse, eller med råvaretilgangen. Da blir systemet sårbart. Det ikke bare å la en annen produsent overta. Det er et komplisert system med strenge krav å forholde seg til.

Lite politisk interesse

Bekkemellom mener Norge må bygge opp sin produksjons­kapasitet og produksjons­kompetanse til bruk i krisesituasjoner, i tillegg til å bedre samarbeidet nasjonene i mellom. Men hun er ikke imponert over myndig­hetenes innsats.

– Jeg har jobbet med dette i seks år nå og har gjentatte ganger tatt opp viktigheten av å tenke legemiddelberedskap på alle nivå. Men jeg har ikke sett den helt store interessen fra norske politikere. Derfor er det fint at tematikken nå settes på dagsorden i EU, vi må jobbe internasjonalt for å få gode løsninger.

– Dette er politikernes ansvar?

– Dette er et fellesansvar hvor også industrien tar sin del. Et eksempel på det, er en situa­sjon som inntraff for tre års tid siden. Produsenten av en generisk brystkreftmedisin klarte ikke å levere, hvorpå den opprinnelige produsenten kastet seg rundt og tok opp igjen sin produksjon. Det tok selvfølgelig noen uker, men det stod ikke på viljen. Skjer det noe med produksjonen av et legemiddel, skal Statens legemiddel­verk varsles umiddelbart. Men hvis myndighetene beslutter en innkjøpsordning hvor kun ett preparat er tilgjengelig for et helt pasientmarked, sier det seg selv at det er et politisk ansvar. Legemiddelpolitikken har alltid vært en viktig del av helsepolitikken. Og så er det nå engang slik at markedsmekanismene styrer, det er en konkurransesituasjon mellom de ulike aktørene og Norge har de laveste prisene på legemidler i Europa, sier hun.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar