Publisert i %1$s Tema

Hvordan skal man vekte et levd liv?

– Generelt mener jeg at utvalget har gjort en bra jobb. Det har bidratt til at vi har fått fornyet grunnlag faglig sett til å diskutere noe av det viktigste i helsetjenesten, nemlig prioritering, sier Torgeir Micaelsen (Ap), andre nestleder i helse– og omsorgskomiteen.

 date_range Publisert 19.12.2014

TEKST: ANN CHRISTIANSEN

 «Spesielt det at forslagene indirekte kan sies å ramme eldre pasienter. Jeg er veldig usikker på om det er riktig» TORGEIR MICAELSEN
«Spesielt det at forslagene indirekte kan sies å ramme eldre pasienter. Jeg er veldig usikker på om det er riktig»
TORGEIR MICAELSEN

Samtidig mener han at forslagene først og fremst kan benyttes på et overordnet styrings-nivå når Stortinget diskuterer bud-sjettet og når regionale helseforetak skal gjøre ulike valg.

Håper på bred debatt. – Jeg stiller meg noe mer spørrende til hvilke utslag dette skal få i det operative kliniske arbeidet på sykehusene og på legekontorene, sier Micaelsen. Han håper på en bred debatt både i offentligheten og internt i Ap om hvordan man skal forholde seg til de ulike forslagene i Priori-teringsutvalgets utredning.

– Spesielt det at forslagene indirekte kan sies å ramme eldre pasienter. Jeg er veldig usikker på om det er riktig, sier han.

 – Men også i dag foregår det til en viss grad prioritering etter alder?

– Ja, det gjør det. Jeg mener likevel at de går ett skritt lenger i forslaget. For veldig mange vil det nok fremstå naturlig at det gjøres ulike medisinske og prioriteringsmessige valg når pasienter er veldig gamle, men jeg synes det er litt mer krevende å diskutere om det også skal ha konsekvenser for en 60-åring – i slutten av sin karrière og med mange gode år foran seg.

– Det etiske dilemma er hvordan man skal vekte et levd liv der man har gått på jobb, betalt skatt og bidratt til finansiering av velferdstjenesten i Norge i mange år. Og som da naturlig nok har forventninger om å få noe igjen når man har behov for hjelp, sier han.

Vanskelig og krevende. – Så må det vektes mot yngre personer som potensielt kan leve et langt liv og som kan bidra til fellesskapet. Skal de ha forrang i forhold til et levd liv? Det er en vanskelig og krevende problemstilling, sier Micaelsen.

Han håper på interessante diskusjoner fremover og at det blir bred politisk støtte til noen overordnede prinsipper når saken kommer til Stortinget.

– Men jeg tror nok ikke vi kommer unna at det er tillitsforholdet mellom den enkelte lege og pasient som i stor grad vil avgjøre den mer operative kliniske praksisen. Det er vanskelig å se at prinsippene får utslag på det enkelte legekontor.

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar