Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Hva kjennetegner en by?

Jeg håper Riksantikvaren fortsatt ser verdien av å bevare Gaustad sykehus, skriver Kristin H. Hovland, leder i Oslo legeforening.

 date_range Publisert 4.10.2018, oppdatert 8.10.2018

Kommuneplan for Oslo 2018 har en samfunnsdel som handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene

Kristin H. Hovland.

Sykehus er ikke kommunens oppgave. Men kommunen skal ta vare på oss før og etter en sykehusinnleggelse. Andre kommuner i Norge står på barrikadene for å beholde sykehuset sitt. I 2040 regner en med at det bor ca 850 000 i Oslo. Byen vokser fort, og tilbud til både barn og eldre skal utvikles i takt med befolkningsøkningen. Helse Sør-Øst (HSØ) planlegger med en stor overføring av pasienter ut til kommunene, som en del av sin «effektivisering», noe som vil komme i tillegg til befolkningsveksten og derav økte behov i Oslo.

Kommunen skal ta vare på oss før og etter en sykehusinnleggelse

Helse- og sosialkomiteen i Oslo ser de store utfordringene som ligger i oppgaveoverføringene fra sykehus til kommunen (50-100 000 liggedøgn/år) og holdt derfor en høring i september hvor HSØ ble bedt om å informere om sine planer. Tillitsvalgte fra OUS, konserntillitsvalgt, brukerrepresentant, Ole Berg, og Oslo legeforening v/undertegnede ble også invitert til å uttale oss. Hvordan denne oppgaveoverføringen vil påvirke hverdagen for alle som jobber med helse i bydelene er uklar.

Over flere år har Oslo legeforening vært kritisk til foreliggende planer om sykehus på Gaustad da vi mener det ikke er plass til et funksjonelt sykehus på tomta, planene innebærer bl.a. en splitting av akuttfunksjonen (traume-miljøet) og det blir en mye dyrere løsning enn å bygge på Ullevål.

Da Rikshospitalet ble bygd, var det klare føringer fra Riksantikvaren om at Rikshospitalet ikke skulle forringe kvaliteten til anlegget på Gaustad. Blant annet var det strenge krav til høyder, slik at det ikke skulle dominere over Gaustad. Jeg håper Riksantikvaren fortsatt ser verdien av å bevare Gaustad sykehus, nasjonens mest komplette og ikoniske asyl fra midten av 1800-tallet, på tilsvarende måte i dag som føringene som ble gitt den gangen.

Glade i jobben sin
Jeg hadde gleden av å være på kurs med mange fastleger forrige uke. Bekymret for utviklingen, men fantastisk engasjerte og glade i jobben sin. I Oslo har vi en egen avtale med kommunen og i september holdt vi informasjonsmøte for tillitsvalgte i bydelene og legevakten om situasjonen rundt rammeavtalen og særavtalen.
Det blir spennende å se hva som skjer videre i høst rundt fastlegeordningen.

Del gjerne!

1 kommentar til “Hva kjennetegner en by?

  • Øystein Sørbye

    Jeg er bekymret for ødeleggelsen av det ytre miljøet både mhp Rikshospitalet og Gaustad Sykehus. Som ansatt i OUS passerer jeg begge sykehusene på vei til arbeid og ser verdien i at sykehusene begge er er avstemt til hverandre i forhold til bygningshøyde og natur. Verneverdien er stor for befolkningen.

  • Svar på Øystein Sørbye Avbryt svar