Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Hva gjør nærhet med løsningene?

 date_range Publisert 26.6.2019
Kristin H. Hovland.

I arbeidet i Oslo legeforening ser jeg stadig hvor viktig det er at leger engasjerer seg «lokalt», enten det gjelder legevakt, bydel eller sykehus. Nærhet til problemstillingene gir ofte konstruktive og gode løsninger. Derfor er det viktig at vi engasjerer oss! 

Kanskje har du ikke tenkt på det, men i vår har eksempelvis noen tillitsvalgte engasjert seg i lønnsforhandlinger for deg, noen har streiket, andre klarer å få til en avtale om fordeling av takster på legevakten, to har vært med i arbeidsgruppe om Legeplan for Oslo, noen har vært med på ansettelser, andre igjen sitter i styrene ved sykehusene eller helseforetakene, bare for å nevne noe. Uansett hva en gjør – er det viktig at vi er der og representerer Legeforeningen. Jeg har tro på at trepartssamarbeid gir bedre løsninger enn om en part skal bestemme løsningene alene. Og noen lager bra kurs for oss. På side 26 ser du litt av det tillitsvalgte og medlemmer har engasjert seg i siden i vinter.  

Kanskje har du ikke tenkt på det, men i vår har eksempelvis noen tillits-valgte engasjert seg i lønnsforhandlinger for deg.

Den norske legeforenings landsstyremøte – vårens vakreste eventyr – fant sted i Kristiansand 4.-6. juni. Vi var mange fra Oslo, delegater både med og uten stemmerett. Nytt sentralstyre ble valgt, med Marit Hermansen som president for en ny 2-årsperiode. Ellers var det bl.a. helsepolitisk debatt og diskusjon om LIS1. Nytt prinsipp- og arbeidsprogram ble vedtatt etter mange innspill, eksempelvis om forskning og e-helse. Landsstyret vedtok også opprettelse av et menneskerettighetsutvalg i Legeforeningen og en resolusjon om klima, miljø og folkehelse.

Oslo universitetssykehus saken ruller videre. OUS har hatt styremøte og sementerer løsningen med Gaustad/Aker – mot de tillitsvalgtes stemmer. Helse Sør-Øst skal ha styremøte 20. juni hvor de bl.a. skal vurdere belysningen av OUS. Nå er det ikke bare helsearbeidere som er bekymret, stortingspolitikere og eksterne fagfolk uttrykker også sterk bekymring over planene. Vi må klare å løfte «et godt helsevesen for alle» som en sak i kommunevalget også her i Oslo; gode fastlegetjenester, andre legetjenester og robuste og store nok sykehus til å dekke befolkningens behov.

Legeplan for Oslo kommer på høring i sommer. Byråd for eldre, helse og arbeid har igangsatt arbeidet og målet er at forslaget skal være ferdig på sensommer/tidlig høst. Følg med – kanskje er det noen innspill du bør komme med. Send gjerne innspill til oss i styret!

For Oslo legeforening er det valg i mange ledd i år, med ny virkeperiode 1.9.2019-31.8.2021. Har du lyst til å være med å påvirke egen arbeidsplass, løsninger for pasienter eller ansatte, så engasjér deg. Det tar litt tid, men er morsomt og lærerikt. Og en treffer mange hyggelige, engasjerte kollegaer.

I mellomtiden – god sommer!

Del gjerne!

Legg inn en kommentar