Publisert i %1$s Fra foreningen

Hjerneflukt fra OUS

Oslo universitetssykehus har 106 fordypningsstillinger for leger i spesialisering. I stedet for å lyse dem ut tar sykehuset inn vikarer som settes inn i den ordinære driften. Nå slutter forskertalentene, skriver Anniken Riise Elnes.

Skribent person Anniken Riise Elnes Foretakstillitsvalgt Yngre legers forening (Ylf)  date_range Publisert 26.2.2017, oppdatert 27.2.2017

Oslo Universitetssykehus (OUS) har som en av sine fremste visjoner å styrke vår posisjon som et internasjonalt fremragende universitetssykehus og bidra til å skape et fremtidsrettet helsetilbud med høy kvalitet.

Får å få til dette har vi følgende strategiske mål presentert på våre hjemmesider:

  • God forskningskultur skal prege virksomheten, gjennom ledelsesmessig og kollegial tilrettelegging for forskning.
  • Vi skal drive fremragende forskning og pasientbehandling som gjensidig skal styrke hverandre. Forskning og innovasjon skal derfor være en integrert del av virksomheten og reflekteres i behandlingen av våre pasienter.
  • Vi skal bidra til en god forskerutdanning, drive aktiv rekruttering av forskertalenter og gi forskerne god veiledning underveis i forskerkarrieren.

Årlig bidrar vi til 1700-1900 vitenskapelige artikler, og om lag 130-150 doktorgrader fullføres hvert år med OUS som arbeidssted. Dette legitimerer at Oslo universitetssykehus kan kalle seg en lærende og skapende organisasjon. For å få til denne utfordrende kombinasjonen av forskning og klinikk har vi egne fordypningsstillinger for leger i spesialisering. Dette er stillinger som i en gitt periode inneholder øremerket tid til forskning og faglig fordypning i kombinasjon med vanlig klinisk hverdag. På denne måten unngås avbrudd i legens spesialisering samtidig som helseforetakene beholder legen i avdelingen under forskningsperioden. Den ervervede kompetansen og resultatene fra forskningen kommer umiddelbart både helsetjenesten og pasientene til gode.

Blir forhandlingskort

Vi har i alt 106 slike stillinger i OUS, men etter innføring av faste stillinger for leger i spesialisering 1. juli 2015 har ikke OUS ansatt én eneste lege i denne typen stilling. Dette til tross for at alle er enige om at det kun er stillingen i bunnen som skal være fast, og at fordypningen fortsetter å være tidsbegrenset som før. Begrunnelsen fra HR for å holde tilbake utlysninger har vært at Spekter har ønsket å bruke dette som et forhandlingskort i årets hovedforhandlinger. Forhandlingene førte ikke frem, vi opplevde tidenes lengste sykehusstreik, og vi er nå i tvungen lønnsnemd.

I stedet har vi nå en situasjon hvor OUS i snart to år kun har ansatt vikarer som jobber 100% i den daglige driften i de ubesatte fordypningsstillingene. Altså: leger som ikke har avsatt tid til forskning og fordypning. Som et nedslående resultat av dette ser vi nå at et titalls fremragende forskertalenter med formidable prosjekter slutter ved helseforetaket til fordel for arbeidsgivere som aktivt satser på å tilrettelegge for forskning. Brain drain i OUS sin disfavør.

Gjemmer seg

Spekter er blitt utfordret av Legeforeningen, men sier de har spilt ballen tilbake til OUS for en lokal løsning. Sykehusledelsen på sin side fortsetter å gjemme seg bak Spekter.

Vi trenger en arbeidsgiver som tar forskning og innovasjon på alvor om vi skal kunne klare å møte fremtidige helseutfordringer. Vi er en kunnskapsbedrift, og må ikke avvikle oss selv ved å unnlate å investere i forskning til fordel for ren drift.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar