Publisert i %1$s ArrangementerFra foreningen

Helsetilbudet til Oslos befolkning – mellom alle stoler?

Fagforbundet i OUS og Oslo Legeforening inviterer til debatt. Stedet er: Rødt auditorium, Rikshospitalet onsdag 9. september kl. 1800 til 1930

 date_range Publisert 8.9.2015

Spørsmålene som stilles er:

Ny legevakt i Oslo har vært planlagt i flere ti-år. Hvorfor er det så vanskelig å få dette til?

Lokalsykehus for Oslo øst, er Aker løsningen? Hvor lenge skal befolkningen i Groruddalen skysses mellom overfylte sykehus?

Innledere:

Knut Melhuus
Overlege ved skadelegevakten og årets Oslo-lege

Randi Werner Erichsen
Oslopatriot og pasient

Bjørn Wølstad-Knudsen
Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i OUS


I invitasjonen skriver Fagforbundet i OUS og Oslo Legeforening dette om bakgrunnen for debattmøtet
:

Legevakta i Storgata er overbelastet og drives i gamle og uhensiktsmessige bygg. Planlegging av ny legevakt har pågått i mange år. Oslo bystyre har vedtatt et nytt legevaktsbygg på Ullevål-tomta.

Vi ønsker å få besvart om hva dere tenker om legevaktstilbudet i Oslo, og om hvordan dere vil følge opp vedtaket om å bygge på Ullevål.

Etter nedleggelsen av Aker og pasientoverføringen til Akershus universitetssykehus har deler av Oslos befolkning ikke lenger et fast lokalsykehustilbud. Pasienter kan oppleve at de sendes til ulike sykehus avhengig av hvor det er plass.

Vi ønsker å få besvart om dere som lokalpolitikere er tilfreds med lokalsykehustilbudet til denne pasientgruppen. Vi ønsker videre å få besvart hvilke løsninger lokalpolitikerne kan se for seg som aktuelle. Ønsker dere å arbeide for gjenåpning av Aker som lokalsykehus i Oslo?

Etter korte innledninger vil dere som lokalpolitikere delta i et panel hvor dere gis anledning til å legge frem egen politikk og besvare spørsmålene skissert over.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar