Publisert i %1$s Nyheter

Helsetopper diskuterte «helsepolitiske veivalg»

Spekters konferanse "Helsepolitiske veivalg" er over. Her kan du se reaksjonene fra legepresident Marit Hermansen og leder av Yngre legers forening (Ylf) Christer Mjåset, nettsaker og liveblog.

Skribent person Per Helge Måseide   Fotograf photo_camera Ole Kristian Losvik date_range Publisert 17.2.2017, oppdatert 26.2.2017

Under intervjuene kan du se nettsaker fra Spekter. Lenger ned finner du vår liveblog.

Her er reaksjonene fra legepresident Marit Hermansen:

 

 

Her er reaksjonene fra Ylf-leder Christer Mjåset:

 

Oppsummeringen av duellen mellom helseminister Bent Høie (H) og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, finner du her. Anne-Karin Brattens innledning finner du her. Spekters oppsummering av debatten finner du her. Alle sakene fra Spekter, inkludert en livestream som blir tilgjengelig, finner du her.

LIVEBLOG:

Dagens konferanse er over, Anne-Karin Bratten oppsummerer med bla å si at hun ønsker godt samarbeid med tillitsvalgte.

Økland er lege, og tidligere foretakstillitsvalgt for Ylf på OUS.

Henning Økland er sjokkert over forenklingen på Spekter-konf. Peker på bruken av cytostatika.

Bent Høie mener en egen folkehelseminister er en «fryktelig dårlig ide».

Trenger vi ikke en egen folkehelseminister, sier Arne Holthe.

Arne Holthe mener det er bissart å være til stede hos Spekter: – Alle helsemin. blir sykehusministre!

Primærhelseteam har Høie foreslått før, så det er sagt.

Høie vil ha pilot med primærhelseteam.

BH: Bør fastlegene bli en del av sykehusene en besærende tankeom du står i sykehuset og ser ut, men ikke like besnærende om du står utenfor og ser inn.

BH (Bent Høie). Torgeir Micaelsen (TM).

TM: Rammefinansiering bør økes på bekostning av ISF.

Bent Høie:

Finansieringssystemet må endres i retning av mer vedktlegging av resultater og kvalitet.

Si takk og vær ferdig nå. Anne Grosvold har ikke glemt hvordan man avbryter politikere. I dette tilfellet Torgeir Micaelsen (Ap).

T. Micaelsen mener alle leger bør ha tilgang til en Watson 

T. Micaelsen mener vi må se til bankene, mindre oppsøking av helseves.

Slik vil Torgeir Micaelsen revolusjonere helsevesenet:

Flerveivalgs-spor.

  • Forebygge mer. Høie ikke off. nok.
  • Næringsrik frukt og grønt.
  • Jobbe smartere og mer eff. Handler mer om fagutvikling enn excel.

1 av 3 som går ut av videregående må inn i helse- omsorgs-sekt., og det ikke skjer endringer, sier helseminister Bent Høie (H).

Vi må stille de samme eff.kravene til andre sektorer, mener Nils Kvernmo. Mer penger, sier Grosvold. alle ler.

Få vekk all reisingen, sier Grete Aasved.

Fastlegene bør inn under samme system som spes.helsetj., mene Lars Vorland.

Helse Midt-Norge i ferd med pilot, med en felles jounal i komm. og spes.helsetj.

Grosvold er ordstyrer på Helsepolitiske veivalg.

Vi beh. de som er i ferd med å dø, og ikke de som er i ferd med å bli syke. Det totale kaos, mener Anne Grosvold.

Underbeh. kan være et like stort problem som overbeh., mener Lars Vorland.

Dere må gjøre en stor endring i omprior. av ressuser, sier Anne Grosvold. Salen ler,

Ingen bør ha cellegift i livets siste 8 uker, mener Nils Kvernmo, AD ved St.Olav. Siterer Stein Kaasa.

Lars Vorland har store forhåpninger til Helseatlaset.

Aasved er adm.dir. på http://www.aleris.no

Grete Aasved etterlyser kostnadsanalyser for hva private skal gjøre.

Vorland er adm.dir. i http://www.helsenord.no

Lars Vorland mener det må gjøres noe med arb.tid.

Det finnes ingen off.virk. som har omstilt mer enn helsev., sier Nils Kvernmo.

Nils Kvernmo er ad.dir. på St.Olav.

Nils Kvernmo er opptatt av den store interne forskjellen internt i det off og private helsev. – Dette må synliggjøres, sier han,

Leger på Aleris får gjort dobbelt så mye på en dag som i det off., sier Grete Aasved.

Nils Kvernmo på St.Olav har ingen tro på at det er mer effektiv i det private helsevesenet.

Anne Grosvold er opptatt av at det er en forskjell på å gi en klem til en sykepleier og en utskrivings-robot. Hun har et poeng…..

Lars Erik Vorland snakker om roboter ved utskriving. Roboten hadde god tid. De som hadde roboter husket mye mer enn de som møtte helsepersonell.

Nå leder Anne Grosvold en debatt med sentrale helseaktører.

Vår embedding-lenke lar seg dessverre ikke innbygge.

Nå er det LUNSJ.

Vi må akseptere nedbemmaning og omstilling, sier Sæther fra Oslo Economics.

Vi må prioritere fornyinger, besparelser kan ikke bare føre til lavere budsjett neste år.

1 % standardheving gir økt behov for inndekning på 250 mrd,

Kun Forsvaret er skjermet fra budsjett-kutt i Finnland.

Det er Erik Sæther fra Oslo Economics som snakker nå.

Egenbetaling var 20 % for 20 år siden, i dag 14 %,

Norge bruker større andel av BNP sml. med for 20 år siden, i motsetning til andre land.

Hvorfor vaksinerer andre land mer for vannkopper? Jo,lavere sykefravær.

Beste måten å sikre fin.grunnlaget er å holde så mange som mulig i jobb. Styrke «A-en» i NAV.

Matintoleranse-utredning er velment, men dyrt. Kan spare 100 mrd per år om vi red. denne utredningen til de som trenger den,

Norge har en pleiefaktor på 0,7. Finnland har red fra 0,5-0,4. En slik red. svarer il 13 mrd.

De siste meldingene kommer øverst i dette dok.

Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics snakker nå hos Spekter.

Et flertall av spurte i en undersøkelse ønsker ikke 7,5 t arbeidsdager, sier Anne-Kari Bratten fra Spekter.

Samtlige sitater under er fra Anne-Kari Brattens innledning.

Vi kan gjøre endringer innenfor kollektive ordninger.

Helseledere står i et «regn» av avviksmeldinger og tilsyn.

Folk må få mer tillit, mener hun.

Vi skal straks forsøke å sende og blogge fra konferansen «Helsepolitiske veivalg», arrangert av Spekter.

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar