Publisert i %1$s Tema

Har ikke bestemt seg

Justisminister Anders Anundsen (FrP) og regjeringen har i løpet av ni måneder ikke nærmet seg noen konklusjon om hvorvidt tilregnelighets-bestemmelsene bør endres eller ikke.

 date_range Publisert 23.12.2015

Tekst: Per Helge Måseide

– Departementet arbeider med å følge opp den omfattende høringen av Tilregnelighetsutvalgets utredning – vi har fått en rekke høringssvar. På bakgrunn av høringen arbeides det med en proposisjon til Stortinget med lovforslag. Departementet og regjeringen har på nåværende stadium ikke tatt stilling til lovforslagenes innhold eller hvilke øvrige tiltak som skal foreslås. Proposisjonen legges frem så snart saken er ferdigbehandlet i departementet og i regjeringen, skriver senior kommunikasjons-rådgiver Trond Øvstedal i Justisdepartementet i en epost.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar