Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Frisk – eller bare ikke undersøkt godt nok?

Om du tror du er frisk, er du kanskje bare ikke undersøkt godt nok,  skriver Svein Aarseth. Lederen i Oslo legeforening vil bekjempe unødvendige undersøkelser og gjenreise tilliten til legers kliniske skjønn.

Skribent person admin   date_range Publisert 2.7.2014, oppdatert 18.11.2016

Overbehandling og overdiagnostikk er viktige tema i tiden. Det er verd å minne om paragrafene åtte, ni og 12 i kapittel I i etiske regler for leger. De dreier seg om å ikke påføre pasienten unødige utgifter, kun bruke metoder i under­søkelser og behandling som forsvarlig legevirksomhet tilsier, å ikke bruke metoder som savner grunnlag i viten­skap eller erfaring, og til slutt å ta til­ børlig hensyn til samfunnets økonomi.

Overbehandling dreier seg om å behandle risiki og tilstander der gevinsten er minimal, og der kanskje skaderisiko for de mange behandlede overstiger gevinsten for de få. Høyt blodtrykk, høyt kolesterol og osteoporose er eksempler på tilstander der mange behandles og der få har gevinst.

«Number needed to treat» sier noe om hvor effektiv en behandling er, og hvor stor den absolutte risikoreduksjonen er. Vi bør bli flinkere til å kunne vurdere risiko for den enkelte pasient og å rela­tere dette til risikoreduksjon. Pasienten vil da kunne være med på valget om å behandle eller ikke behandle.

Det er et stort press på å få gjort undersøkelser, og det synes som om at klinisk vurdering i mindre grad verd­ settes enn tidligere, både blant kolleger og i befolkningen. Det tas altfor mange MR­-undersøkelser uten noen som helst nytte.

Helse er blitt et marked, og mange aktører markedsfører helsekontroller som har lite for seg. Som ledd i slike kontroller, som pasienten kanskje betaler selv, tas det mange blodprøver ved offentlige laboratorier – og da betaler fellesskapet. Resultatet er ofte prøver som «må» følges opp, og ofte til­ bys behandling i form av kosttilskudd og annen behandling. Slik behandling gis bl.a. av personer som ikke er auto­risert helsepersonell.

Mammografi krever nå henvisning fra lege, også der pasienten skal betale alt. Dette er begrunnet i strålevern. Fast­legen kan dermed tvinges inn i en rolle han eller hun ikke ønsker.

I det offentlige helsevesen endres grensene for hva som er sykdom. Flere får diagnosen brystkreft, mens antal­let som dør av sykdommen er uen­dret. Dette kan tolkes på to måter: økt forekomst, og redusert dødelighet – eller; for mange får diagnosen, men dødeligheten er den samme.

Vi skal ha gode helsetjenester, og folk skal kunne stole på både diagnostikk og behandling. Det krever edruelighet. Vi må også gjenreise til­liten til legens klini­ske skjønn. 

Del gjerne!

2 kommentarer til “Frisk – eller bare ikke undersøkt godt nok?

 • Tore Nicolai Fjelldal

  Har må lest medisin i over 4 år, i mangel på et helsevesen som utreder noenlunde forsvarlig, og er ihard debatt med leger som ikke har peiling på det de skriver om. Jeg mæter et helsevesen som er uansvarlig, og lar alvorlig syke pasienter gå hjemme uten utredning. Å snakke om overutredning gir kanskje mening, men ikke blant mine ca 1000 nettvenner i samme situasjon. Anbefaler å lese artikkelen «500 pasienter reiste til Tyskland» her på denne siden, og ikke minst svaret fra Veronica Zimmer om et helsevesen med 6 mnd ventetid ved mistanke om bakterieinfeksjon, og deretter mangel på bruk av evidensbaserte tester man finner i andre anerkjente helsevesen.

  Ja mange testes unødvendig, men blir du syk så pass deg for å bli det i Norge!

 • Tore Nicolai Fjelldal

  Jeg er «så heldig» å tilhøre en gruppe pasienter som utredes etter «Nordisk modell» med få eller ingen funn, tross tilgang på tester som gir spesifikke utslag. I overraskende stor grad ender vi uten behandling, og de fleste av oss er i redusert stilling eller ute av arbeidslivet resten av livet. For oss blir debatten om å ikke utrede for mye litt rar, men den gjelder kanskje noen andre?
  Merk at mange diagnoser settes på symptomer/funn, mens årsak ikke er kjent (…i Norge)
  #ME #Borrelia #FM #ALS #MS #Alzheimer #Epilepsi #Crohns #Epstein-Barr #vector borne disease

 • Legg inn en kommentar