Tuberkolosekultur Wikimedia Commons
Publisert i %1$s Nyheter

Fortsatt mangel på tuberkulose-vaksine

Beredsskapslagrene med BGC-vaksine er nå tomme. Helsestasjonene har fått beskjed om å samle vaksineringen på færre dager, slik at ett glass vaksine kan rekke til flere. BCG-vaksinasjon tilbys barn av foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose.

 date_range Publisert 19.1.2016

Skrevet av: Aslaug Olette Klausen

I høst ble det kjent at den danske leverandøren av BCG-vaksiner hadde produksjonsproblemer. Det har gitt problemer for leveranser av vaksinen over hele Europa, inkludert Norge. Vaksinen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn som har foreldre fra land med høy forekomst av vaksine. Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) kan fortelle at det fortsatt er leveranse-problemer.

Margrethe Greve Isdahl Foto: NTB Scanpix
Margrete Greve Isdahl Foto: NTB Scanpix
– Vi har hatt en liten levering i mellomtiden, men det er ikke nok til å dekke det fulle behovet. Dette var imidlertid som ventet. Vi visste at vi ikke ville få mer enn det vi fikk, sier Greve Isdahl.

– Hvilke konsekvenser har vaksinemangelen?

– Vi har bedt helsestasjonene kalle inn flere barn per pakke vaksine. Det handler om at de ikke skal bruke et hetteglass med 20 doser på ett barn en dag, og så bruke et nytt hetteglass med like mange doser noen dager senere. Men dette betyr at en del av disse barna kan bli forsinket i sin vaksinasjon.

– Har det vært et problem tidligere at helsestasjonene har brukt for mange hetteglass per barn?

– Nei, det har ikke vært et problem. Men i kommuner der de har veldig få barn som skal ha vaksinen, så har de nok vaksinert fortløpende i den alderen de skal vaksineres. Nå har vi bedt om økt oppmerksomhet mot at de skal samle vaksineringen.

– Det er også bare halvannet år siden vi flyttet BCG-vaksineringen fra sykehus til at de skal vaksineres ved seks ukers alder. Da har de kommet hjem til sine kommuner. Da de ble vaksinert på sykehus var det gjerne flere som ble vaksinert samme dag. Det er ikke alltid tilfelle i kommunene, sier hun.

Generelt problem

Tidligere var BCG-vaksinasjon lovpålagt i Norge. Allmenn BCG-vaksinering er tatt ut av barnevaksinasjonsprogrammet fra 2010 og erstattet med målrettet vaksinasjon av særlig smitteutsatte personer.

Smittevern-overlegen mener at vaksinemangelen ikke utgjør noen fare for oppblomstring av tuberkulose ettersom forekomsten av sykdommen i Norge er lav i utgangspunktet. På sikt er det imidlertid behov for å få orden på vaksineringen.

– Det er noe vi skal få orden på. Men det er ikke noen umiddelbare dramatiske konsekvenser, understreker hun.

– Dette er en vaksine som tilbys i Barnevaksinasjonsprogrammet til spedbarn som har foreldre fra land der det er høy forekomst av tuberkulose. Det gjelder norske barn av innvandrerforeldre, og i liten grad nyankomne flyktninger ettersom de fleste av disse barna er vaksinert i sine hjemland.

– Er det andre vaksiner der det er liknende problemer i dag?

– Det har generelt vært en større forespørsel etter flere vaksiner på verdensbasis, som har ført til utfordringer i leveringssituasjonen for flere vaksiner. Mange land har gått over fra en vaksinetype til en annen. Dette gjør at en vaksinetype som også brukes i Norge har blitt utfordret.

Påvirker ikke vaksinasjonsprogrammet

Knut Jønsrud Foto: Privat
Knut Jønsrud Foto: Privat
Leder for vaksineforsyningen ved FHI, Knut Jønsrud forteller at den største utfordringen nå er at det beredskapslageret med BCG-vaksiner som normalt fungerer som en buffer, ikke er der. Også beredskapslageret for kombinasjonsvaksiner som inneholder kikhostekomponent er redusert.

– Det er generelt leveranseproblemer for vaksiner. Men det er ikke noe som påvirker vaksineprogrammet.

– Er det leveringsvansker på alle vaksinene, og hva er da årsaken til dette?

– Det er et stort og komplekst spørsmål, så jeg anbefaler å sjekke nettsidene våre. Når det kommer til kombinasjonsvaksinene i basisvaksineringen så er det særlig en komponent som man sliter med å få produsert. Men vi har ikke hatt problemer med leveransene ut fra oss, fordi vi har hatt god beredskap.

Minst ett år til

Flyktingetilstrømmingen skal ifølge Jønsrud ikke ha påvirket vaksinelagrene nevneverdig.

– Hvor lenge kan vi forvente problemer med vaksineleveranser?

– Når det gjelder BCG-vaksinen har leverandøren vi normalt bruker, Statens Seruminstitutt i Danmark, så har de leveringsvansker som vil gå ut dette året. Vi har funnet alternative leverandører. Det er liten grunn til bekymring.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar