Publisert i %1$s Tema

– Forvirrende cannabisbegrep

Det eksisterer ingen faglig enighet om hva som er definisjonen  på medisinsk cannabis, og skillet mellom medisinsk cannabis  og cannabisrelaterte legemidler er omstridt.

Skribent person Kristin Straumsheim Grønli   date_range Publisert 26.6.2019

Cannabis kan være mange forskjellige ting, og flere av dem har ikke noe med rus å gjøre, men i dagligtalen refererer ordet ofte til et rusmiddel som også kalles marihuana. Det kan også referere til planten Cannabis sativa.

Alt vel så langt, men hva menes egentlig når myndigheter, helsepersonell, pasienter og kommersielle aktører snakker om medi­sinsk cannabis?

Ulik begrepsbruk

– Begrepet medisinsk cannabis brukes på ulike måter, sier Jørgen Bramness, professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø. 

Her er det mye magisk tenking, og ingen sykdom er for liten eller for udokumentert til å få foreskrevet cannabis

Han forsker på psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og misbruk av legemidler. Fra 2008 til 2016 var han forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) og professor ved Universitetet i Oslo.

Jørgen Bramness, professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø.
Foto: marte g. bramness

Selv bruker han begrepet medisinsk canna­bis om alle produkter og legemidler som kommer fra cannabisplanten, også om syntet­iske varianter.Det vil si at han klassifiserer både medi­sinsk cannabisblomst, en flaske med munnsprayen Sativex eller en pakke med kapselen Marinol som medisinsk cannabis.

– Dette er et farmakologisk standpunkt. Det er naturlig forekommende stoffer eller syntetiske stoffer som virker på kroppens cannabisreseptorer. Stoffene har ulik styrke og blanding, men er i prinsippet ikke så forskjellige, sier han.

– Begrepet er imidlertid unøyaktig. Det omfatter en rekke produkter med ulike virkestoffer, sier Bramness.

– Forvirrende

Andre, som Legemiddelverket, bruker begrepet for å skille cannabisprodukter fra godkjente legemidler.

– Jeg syns dette er et forvirrende budskap, men det er nå slik det brukes blant en del pasienter, og det har fått innpass både i kliniske miljøer og i Legemiddelverket, kommenterer Bramness.

I tillegg forklarer han at begrepet medisinsk cannabis også brukes for å uttrykke en sterk og kanskje overdreven tro på det medisinske aspektet ved cannabis. 

– Da mener jeg et medisinsk aspekt som har mer til felles med alternativ medisin enn evidensbasert behandling. Her er det mye magisk tenking, og ingen sykdom er for liten eller for udokumentert til å få foreskrevet cannabis, sier Bramness.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar