Publisert i %1$s Nyheter

Forventer at Helse Sør-Øst følger opp

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, kaller det en «veldig uheldig situasjon» dersom Helse Sør-Øst ikke tar inn over seg de politiske signalene om å øke kapasiteten for avtalespesialistene.

Skribent person Ester Nordland   date_range Publisert 3.9.2017, oppdatert 8.9.2017

Journalen spurte helseminister Bent Høie (H) og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen om hva de synes om at Helse Sør- Øst vil fase ut avtalehjemler innenfor flere felt, som radiologi, anestesi, ortopedi, generell indremedisin og generell kirurgi, mens RHF-et anser at man har nok avtalespesialister innenfor øre-nese-hals og gynekologi. Forslaget har vakt sterke reaksjoner fra Legeforeningen og Psykologforeningen.

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, sier det er et tverrpolitisk ønske om å øke antall av avtalespesialister i Norge. – Det vil i høyeste grad berøre den største helseregionen i landet, nemlig Helse Sør-Øst. Det er en veldig uheldig situasjon om Helse Sør-Øst ikke tar inn over seg de politiske signalene om at dette er en ønsket utvikling, sier Micaelsen til Journalen.

Torgeir Micaelsen ønsker en gjennomgang av ordningen med avtalespesialistene velkommen. Men han mener at en gjennomgang av avtalespesialistordningen ikke behøver å stå i veien for at man utvider antall avtalehjemler.

Han mener det burde gå an å få til de to tingene samtidig. – Det er en prosess som burde kunne gå parallelt med at man utvider ordningen med avtalespesialistene. Det å få til en bedre koordinering må kunne sees uavhengig av selve volumet på ordningen.

– Bør det bli flere avtalespesialister innen psykisk helsevern i region Helse Sør-Øst?

– Det trengs generelt flere avtalespesialister i Norge. Hvordan den fordelingen skal se ut har ikke vi tatt stilling til. Men det er store udekket behov innen psykisk helsevern.

Torgeir Micaelsen vil ikke lov noe konkret om hvilke fagområder som skal prioriteres.

– Jeg vil ikke si noe om hvordan fordelingen innenfor den totale økningen av avtalespesialister skal være. Men vi mener det er en så effektiv og ubyråkratisk del av den offentlige spesialist helsetjenesten, at vi heller må bygge den ut, enn å la den stå i bero som har vært tilfelle de siste fire årene.

– Det er en ordning der pasienter ganske raskt får tilgang på høy kompetent og erfarent helsepersonell.

Micaelsen sier at det er en driftsform der du slipper mange av sykehusenes uheldige sider, som mange lag med ledere og mange lag med byråkrati. – Det er en effektiv driftsform, der mange pasienter kan få hjelp på kort tid.

– Hva synes du om at Helse Sør-Øst vil fase ut flere avtalespesialister?

– På nesten alle områder i helse-Norge trenger man mer kapasitet og ikke mindre. Vi blir flere folk i Norge og sykdomsbildet endrer seg. Hvis vi skal holde trykket oppe i det offentlige helsevesenet, så må kapasiteten opp.

Torgeir Micaelsen sier også at han vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg og at man i stedet bør øke antallet avtalespesialister og få lengre åpningstider på sykehusenes poliklinikker. – Da ville langt flere pasienter fått økt valgfrihet og raskere hjelp enn i dag, sier han.

 

– Vil opprette flere hjemler

– Regjeringen vil opprette flere hjemler for avtalespesialister og bruke avtalespesialistene mer. Vi samarbeider med både Legeforeningen, Psykologforeningen og sykehusene om utviklingen i avtalespesialistordningen, svarer helseministeren i en epost via sin kommunikasjonsenhet.

– Vi har bedt de fire regionale helseforetakene inngå flere driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall avtalte årsverk i hver region i år blir vesentlig høyere enn tidligere. Dette forventer vi at Helse Sør-Øst og de andre helseregionene følger opp. Så er det Helse Sør-Øst som må vurdere hvor avtalespesialistene skal være, slik at de ivaretar sitt ansvar med å gi et godt helsetilbud til alle innbyggere innenfor sin region, skriver Høie.

– Du er jo spesielt opptatt av psykisk helsevern. Som helseminister har du tydelig uttrykt forventninger om flere avtalehjemler? Har ikke helse Sør-Øst tatt inn over seg det politiske oppdraget de har fått?

– I Helse Sør-Øst sine planer påpeker de selv at tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern bør bedres. Men de har rett i at dette krever flere tiltak enn en økning av antall avtalespesialister.

– Regjeringen har styrket tilbudet til pasienter med psykiske helseutfordringer, blant annet har vi økt antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 648 flere årsverk i perioden 2013-2016. Vi har også lovfestet krav om at alle kommuner skal ha psykolog innen 2020.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar