Publisert i %1$s Tema

Fikk munnkurv – og oppreisning

– Legers frihet til å ytre seg er langt større enn kravet til lojalitet oppover. De fleste leger er ikke  klar over dette. Ytringsfriheten ligger der juridisk, nå gjelder det bare å få brukt den, sier varsleren Bjørn Lichtwarck.

 date_range Publisert 12.3.2015

Faksimile fra Nettavisen
Faksimile fra Nettavisen

KRISTIN MACK-BORANDER

Lichtwark er sykehjemslegen som advarte mot konsekvensene av å legge ned en rekke sykehjemsplasser. Det likte Rana kommune dårlig.

– Generelt er det for stor lojalitet oppover til ledelsen og for lite lojalitet til faglig integritet og pasientene vi er satt til å hjelpe. På mellomledernivå læres man opp til at lojalitet til systemet er det viktigste. I kommunene råder en «lederskole» med sterk grad av kontroll og såkalt omdømmebygging. Dette går ut på at uansett hvordan det er innad, skal man være positiv utad. Antagelig er det en konsekvens av at man prøver å drive kommunene etter ideologien fra privat sektor, sier han.

Høsten 2013 fikk Lichtwarck føle kommunens kontrollbehov på kroppen. Gjennom to utspill i lokalavisen advarte han mot konsekvensene av å legge ned 36 sykehjemsplasser. Medieoppslagene førte til at han fikk en skriftlig refs, en tilrettevisning, fra kommunens toppledelse. «Arbeidsgiver forventer en høyere grad av lojalitet fra ledere», skrev rådmannen.
– Tilrettevisning er den mest forsiktige sanksjonen de har, men det er likevel en veldig tydelig beskjed om munnkurv, sier Lichtwarck.

Måtte beklage. I samarbeid med Legeforeningen ble saken klaget inn til Sivilombudsmannen som var klar i sin uttalelse: Kommunen måtte trekke tilbake tilrettevisningen, de måtte beklage prosessen og endre sitt medie- og etikkreglement, hvilket ble gjort.

– Et av de viktigste poengene til Sivil­ombudsmannen er at man som fag­person og offentlig ansatt har et såkalt «vidt spille­rom» til å gi uttrykk for sin mening i offentligheten. Ytringsfriheten går langt foran lojaliteten til arbeidsgiver. I mitt tilfelle fikk kommunen klar beskjed om at de innskrenket ytringsfriheten mer enn de hadde hjemmel til. Dette bør bli mer kjent. Så lenge leger ikke tar i bruk den friheten de faktisk har til å si fra, får vi ingen god opplyst offentlig debatt bestående av fag­personer. Og det er svært uheldig – politik­erne som bestemmer hvilket helsevesen vi skal ha, er helt avhengige av vår tilbakemelding for å ta gode beslutninger, sier Lichtwarck. ■

Del gjerne!

Legg inn en kommentar