Adm. dir. Cathrine Lofshus i Helse Sør-Øst oppretter nye spesialisthjemler.
Publisert i %1$s Nyheter

Fem nye driftsavtaler til Oslo og Akershus

Etter å ha fått sterk kritikk fra blant annet Legeforeningen og Psykologforeningen går nå Helse Sør-Øst inn for å opprette flere driftshjemler i Oslo-området. 

Skribent person Per Helge Måseide   date_range Publisert 11.10.2017, oppdatert 12.10.2017

Fra før har Helse Sør-Øst driftsavtale med 965 avtalespesialister rundt om i regionen. Det vil bli opprettet totalt ni hjemler. Fem av dem vil komme i Akershus og Oslo:

  • I Akershus sykehusområde kommer det fire nye driftsavtaler innen urologi, øye, nevrologi og hud.
  • I Oslo sykehusområde vil det komme en urologi­avtale lokalisert til Oslo øst.

De andre hjemlene kommer i Telemark, Vestfold og Østfold innen hud, urologi og øye.

– Dette er definitivt et skritt i riktig retning, sier Frøydis Olafsen, barnelege og nyvalgt leder i Praktiserende spesia­listers landsforening (PSL).

Ville avvikle hjemler.

Tidligere PSL-leder Sverre Dølvik har vært en ivrig pådriver for å få flere avtalespesialister.

Journalen skrev på nett i begynnelsen av september om at det regionale helseforetaket ville avvikle avtalespesialist-hjemler innen en rekke fagfelt. Dette vakte sterke reaksjoner, både fra Legeforeningen og Psykologforeningen, som har kommet med sterk kritikk av arbeidet med en ny regional plan for avtalespesialistområdet. Både helseminister Bent Høie og Arbeider­partiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen, uttalte at de forventet av Helse Sør-Øst fulgte opp politiske signaler om å styrke avtalespesialistordningen.

– Det er et helsepolitisk mål både å utvide antall hjemler for avtalespesia­lister, og å benytte avtalespesialister mer. Gjennom en grundig behovsvurdering og en helhetlig plan for området, får vi nå et godt utgangspunkt for å ivareta denne viktige delen av spesialisthelsetjenesten på en god måte, skriver administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i en epost.

Helt i innspurten

Helse Sør-Øst har omtrent dobbelt så mange driftsavtaler som de tre andre helseregionene til sammen. RHF-et melder at det fortsatt er aktuelt å se om det er spesialiteter som ikke egner seg i avtalepraksis, og at det er helt i innspurten med en regional plan for avtalespesialis­tområdet. ■

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar