Publisert i %1$s Nyheter

Fastleger kan få hjelp til diabetes-registrering

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorie­tjenester (Noklus) og Norsk diabetes­register for voksne har nylig fått midler til et pilotprosjekt i Oslo for å øke bruken av Noklus' diabetesskjema og inn­­rapporteringen til registeret.

 date_range Publisert 25.4.2019

I praksis vil det si at en ressurs­person fra Noklus kan komme på besøk til legekontor i Oslo som ønsker det og gi veiledning i bruk av skjemaet til leger og medarbeidere. Dersom behov kan det også gis teknisk bistand til installasjon.

I de nasjonale diabetesretningslinjene er bruk av Noklus diabetesskjema i allmenn­praksis en sterk anbefaling og er knyttet til takst 109 a og b i Normal­tariffen.

Diabetesskjemaet er elektronisk og samhandler med pasientjournalen og bedrer oversikten over og oppfølgingen av pasienter med diabetes. I tillegg til å være et kvalitets­verktøy for fastlegen er skjemaet et innsamlingsverktøy for registeret og data sendes inn årlig.

Registeret har som formål å bidra til å bedre kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge og samler data både fra allmenn­praksis og fra diabetespoliklinikkene ved landets sykehus. Fastleger som sender inn skjemaet får tilbake en rapport der data fra lege­kontoret sammenstilles med data fra andre fastleger i Norge. Disse rapportene gir god oversikt på kvalitet på diabetesbehandlingen i egen praksis og kan benyttes i små­grupper og i kvalitetsforbedringsarbeid lokalt på legekontoret.

Tilbudet om oppstartveiledning i Oslo er et pilotprosjekt og har en begrenset varighet ut 2019. 

Leger/legekontor i Oslo som ønsker besøk av Noklus eller bare vil ha mer informasjon om tilbudet kan sende e-post til camilla.aker@ous-hf.no eller ringe 48262340. Tilbudet er gratis.

Tone Vonheim Madsen
prosjektleder

Norsk diabetesregister for voksne

Del gjerne!

Legg inn en kommentar