Publisert i %1$s NyheterTema

FAKTA om influensavaksine

Årlig tar influensa rundt 900 liv. Her finner du fakta om våre temasaker om influensa og vaksinasjon av helsepersonell. 

 date_range Publisert 8.10.2018, oppdatert 12.12.2018

Influensa er sannsynligvis den infeksjonssykdommen i Norge som rammer flest og som gir størst sykdomsbyrde i form av sykehusinnleggelser og dødsfall, ifølge Folkehelseinstituttets årsrapport for forrige influensa-sesong. Hvert år smittes rundt 10 prosent av befolkningen.

FHI anslår på sine nettsider at det er rundt 900 influensarelaterte dødsfall hvert år. Til sammenligning ble 109 personer drept i vegtrafikkulykker i 2017.

Influensa forårsaker også rundt 5000 sykehusinnleggelser i et gjennomsnittsår her i landet.

▶ Tallene varierer mye fra sesong til sesong. I 2016/17 var det for eksempel rundt 1700 influensa-relaterte dødsfall.

▶ FHI beregner også at 30 prosent av befolkningen eller 1,6 millioner nordmenn har risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet. Både risikogruppene og rundt 300 000 helsepersonell bør vaksineres, ifølge instituttet.

30 prosent dekning ved Ahus

Akershus universitetssykehus (Ahus) gjennomførte en kampanje i fjor for å få vaksinert en større andel av helsepersonellet. Resultatet ble en dekning på rundt 30 prosent, en dobling fra tidligere år.

– Det som er mest gledelig er at vi hadde høy vaksinasjonsdekning på mange avdelinger med høyere risiko, for eksempel intensiv, akuttmedisin og infeksjon, sier Karl Johan Seim-Wikse i Bedriftshelsetjenesten ved Ahus.

Med høy vaksinasjonsdekning mener han godt over 50 prosent og opp mot 80 prosent noen steder.

▶ – I år arbeider vi med å nå enda flere, hvor vi bygger videre på og utvikler kampanjemodellen fra i fjor. Dette arbeidet er godt i gang allerede. Vi håper og forventer at flere tar vaksinen i år, sier Seim-Wikse.

Langt til målet

Blant landets helsepersonell var det kun 17 prosent som vaksinerte seg mot sesonginfluensa sesongen 2016/17. Siden den gang har flere aktører gjort en innsats for å få opp dekningen.

Nasjonale tall for forrige influensasesong kommer senere i høst, og er forventet å bli noe høyere. Likevel er det ingen tvil om at det er langt igjen til målet.

Verdens helseorganisasjon har en målsetning om 75 prosent vaksinedekning blant både risikogrupper og helsepersonell. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen bekrefter at dette er målet i Norge også. – Ja, 75 prosent er vårt nasjonale mål, i likhet med både WHO og EU. De fleste land i EU/EØS-området er fortsatt langt unna å nå det, sier hun.

Derfor bør helsepersonell vaksinere seg

Helsepersonell har en klart høyere sannsynlighet for å få influensa enn andre  som ikke arbeider i helsesektoren. En stor undersøkelse (Kuster mfl, 2011) viser at risikoen er tre til fire ganger så stor. Helsepersonell har generelt god effekt av vaksinen.

Vaksinasjon beskytter ikke bare helsepersonellet selv, men også deres familie og omgangskrets.

Vaksinasjon beskytter pasientene. Pasienter i risikogruppene har økt risiko for alvorlig sykdom eller død i forbindelse med influensasykdom. På grunn av redusert immunsystem har mange av dem også redusert effekt av vaksinen. Dermed er det ekstra viktig at helsepersonellet de har kontakt med, er vaksinert.

Ellers friske folk har ofte et mildt eller asymptomatisk influensaforløp. Helsepersonell med lite symptomer vil derfor kunne gå på jobb uten å være klar over at de har influensa, og risikere å smitte andre.

Flere studier fra andre land indikerer at dødeligheten er høyere blant helsetjenesteassosierte influensatilfeller enn blant de som blir smittet i sitt hjemmemiljø.

Vaksinasjon av helsepersonell bidrar til å opprettholde tilstrekkelig beredskap i helseinstitusjonene i influensasesongen. Influensautbrudd medfører en stor ekstrabelastning på helsetjenesten.

Kilde: FHIs vaksinasjonsveileder for helsepersonell

https://fagbladetjournalen.no/samarbeider-om-a-fa-opp-dekningen/

Hva sier lovverket?

Helsepersonelloven § 4: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

▶ Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2: Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige. Helsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som utfører dem blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

▶ Helsepersonelloven § 16: Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

▶ Forskrift om utførelse av arbeid § 6-1: Dersom en arbeidsaktivitet kan medføre fare for helse eller sikkerhet, skal arbeidsgiver kartlegge smitterisiko og vurdere helsefare.

▶ Forskrift om utførelse av arbeid § 6-12: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen.

VÅRE TEMA-SAKER OM INFLUENSA:
Vil ha obligatorisk influensa-vaksinasjon.

Uvaksinerte kan bli omplassert,

Møter motstand og uvitenhet.

Anbefaler gratis influensa-vaksinasjon.

Samarbeider om å få opp dekningen.

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar