Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Et stort skritt for OUS – et lite skritt for fastleger og avtalespesialister

  [caption id="attachment_537" align="alignleft" width="100"] SVEIN AARSETH[/caption] 1. oktober innførte Oslo universitetssykehus nytt datasystem, DIPS. Det skal etter sigende ha gått riktig så bra. På sykehuset opplever legene at systemet medfører at de må bruke mer tid til registrering. Det skjer delvis fordi det er flere obligatoriske felt i skjermbildet og fordi merkantilt personell har redusert tilgang. Dette stjeler tid fra pasientarbeidet.

 date_range Publisert 19.12.2014

Når det skal kommuniseres ut, henter sykehuset informasjon fra NHN adresseregister. Det forenkler sykehusets arbeid fordi de slipper å vedlikeholde et internt adresseregister. I praksis betyr det at det enkelte legekontor må være omhyggelig med å oppdatere informasjonen der.

Ifølge programstyret for digital samhandling i Helse Sørøst er det nå lagt til rette for at man bruker applikasjonskvitteringer der mottak av epikrise bekreftes og at papirkopier dermed kan avvikles. Det er ennå ikke kommunusert når alle kan få elektroniske epikriser, og når applikasjonskvitteringer kommer på plass.

Sykehuset har imidlertid valgt å prioritere PLO-meldinger til bydelene.

Det skal også komme på plass et elektronisk avvikssystem der det også kan meldes avvik utenfra.

Det har vært litt oppstartsproblemer med oversending av lab.svar, men det skal være rettet opp. Det er fortsatt ikke-kritiske avvik her.

IHR – interaktiv henvisning og rekvirering – blir ikke tatt i bruk på OUS med det første.

Elektroniske henvisninger kommer i 2015. Til det skjer, må vi forholde oss til seks postboksadresser og der det mangler en funksjonell beskrivelse av de enkelte avdelinger på sykehusets hjemmesider. Eksempelvis er det svært vanskelig å forstå at skal du finne «Rus- og avhengighet», så må du søke under H for «Henvisning til rus og avhengighet».

Dialogmeldinger (elektroniske pasientrelaterte meldinger som ikke er henvisning eller epikrise) er det også lenge til vi får se.

Jeg har et sterkt ønske om at OUS tar inn over seg at fastleger, legevakter og avtalespesialister henviser til OUS, og også fastleger og avtalespesialister får henvist pasientene tilbake når OUS sender dem ut. Derfor må det være et mye sterkere fokus på informa-sjon om sykehuset, avdelinger, henvisnings-rutiner og kontaktinformasjon på syke-husets nett-sider.

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar