Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Er valget over?

 date_range Publisert 1.10.2019, oppdatert 2.10.2019
Kristin H. Hovland.

Lokalvalget er nylig over. Hva har bystyrets nye sammensetning å si for sykehusutbyggingen og lokalisering av sykehusene i hovedstaden?

I Oslo stod ni partier sammen om en felles uttalelse før valget, hvor de krevde utredning av Ullevål sykehus. Arbeiderpartiet og Høyre har begge vedtak på tilsvarende i sine øverste organer i Oslo, men støttet ikke felles-uttalelsen. Dette ble bekreftet på et debattmøte som Oslo legeforening arrangerte på Rikshospitalet i august. Alle partiene som enten har, eller så ut til å få inn, representanter i bystyret var invitert til å debattere sitt syn på sykehusplanene. 

Er dette en sak for lokalpolitikere? De fleste mente det. Selv om lokalpolitikere ikke har direkte myndighet i saker om sykehus, går vedtakene direkte ut over befolkningen der de bor. Beliggenhet, dimensjonering og oppgavefordeling får konsekvenser for helsetilbudet kommunen må gi. Kommunen har påvirkningskraft på hvor sykehuset skal ligge gjennom arbeidet med arealplan og -regulering. Arealplanen er kommunens fireårsplan for hvordan byen skal utvikles. Her er det mulig for lokalpolitikerne å legge føringer på at Ullevålstomta fortsatt skal være regulert til sykehus, akkurat slik de gjorde på Aker. 

Det blir viktig at lokalpolitikerne følger opp det de har sagt. Og at vi alle følger opp at politikerne gjør det de har sagt de vil gjøre. 

Det blir viktig at lokalpolitikerne følger opp det de har sagt. Og at vi alle følger opp at politikerne gjør det de har sagt de vil gjøre.

De estimerte kostnadene til nye sykehusbygg i Oslo har økt formidabelt i løpet av årene med planlegging. Erfaringsmessig vil kostnadene øke enda mer i forbindelse med prosjekteringsfasen. Har vi da råd til å la være å se på om Ullevålsalternativet kan bli billigere? 

Et av hovedargumentene med de foreliggende planene er sammenslåing av ressursene. Her om dagen stod det i Aftenposten at Oslo universitetssykehus planlegger langtidsleie av lokaler på den gamle Veterinærhøyskolen. Både Helse Sør-Øst og kommunen har uttrykt et fremtidig behov for et nytt sykehus sør i Oslo, uten at kostnader er vurdert i denne omgang. Det kan bli dyrt å ikke ta med alle utgiftene når en planlegger et prosjekt. Og det kan bli et dårligere tilbud for befolkningen når det ikke foreligger en god, helhetlig plan på fremtidige behov. Derfor mener jeg at dette valget ikke er over.

Legeplan for Oslo har vært ute på høring i sommer. Bydelene skal følge opp i høst, så her er det viktig at dere leger i bydelene engasjerer dere. I tillegg har Oslo kommune startet et arbeid med hvordan de skal følge opp, og klare å få sine kommunalt ansatte leger gjennom et spesialistforløp. Det blir krevende, men vi ser frem til videre samarbeid for å finne gode løsninger på denne problemstillingen.

Oslo legeforening har fått nytt styre – en god blanding av «gammelt og nytt». Jeg takker for fornyet tillit, og ser frem til en periode til. Det skjer mye i kommunen, på sykehuset og andre steder, hvor det er viktig at vi som leger engasjerer oss – både på pasientenes vegne og for hvilke arbeidsforhold vi selv skal ha.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar