På liv og død - Wasim Zahid
Publisert i %1$s Anmeldelse

Er Jonas Fjeld på vei tilbake?

Beretninger fra et legeliv var for en generasjon eller to siden et hyppig syn på bokmarkedet. Det var som regel selvbiografiske tilbakeblikk ved slutten av et langt yrkesliv. Ofte handlet det om en ensom kamp mot sykdom, naturkrefter og andre motstandere. Med fremveksten av et moderne helsevesen der legene ble en av mange helsearbeidere med regulert arbeidstid og avgrenset ansvar, ble beretningene færre.

Skribent person Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten   date_range Publisert 17.9.2013

Det kreves et sterkt selvbilde for å gjenopplive sjangeren, i særdeleshet når forfatteren bare er i begynnelsen av sin yrkeskarriere. Et slikt selvbilde har åpenbart Wasim Zahid (f. 1975), og han skal ikke klandres for det. Han representerer den nye multikulturelle og digitale legegenerasjonen med høy profil som helseopplyser og twitterlege.

Boken er, i følge forordet, et forsøk på «å beskrive hvordan det oppleves å være lege». Gjennom 18 kapitler presenterer Zahid opplevelser og refleksjoner knyttet til klinisk praksis. Utgangspunktet er møter med anonymiserte enkeltpasienter med et bredt spekter av problemer og diagnoser. Boken er lettlest med et aktivt språk, korte setninger og engasjerende dialoger. Her er kloke tanker om dilemmaer knyttet til helseangst, alternativ behandling, pasientrettigheter og defensiv medisin, men historiekompetansen er det grunn til å utfordre. Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo feirer 200 års-jubileum neste år, og det er ikke riktig at legeutdanningen på slutten av 1800-tallet kunne gjennomføres på ett år, og at det da ikke var mulig å skille leger fra kvakksalvere (s.17). De mange heroiske episodene med resuscitering og dramatikk etterlater et inntrykk som minner om tidligere tiders omnipotente lege. «Å være dommer over liv og død er et ansvar og en byrde», skriver Zahid (s.61), og gjenoppliver langt på vei myten om den ensomme heltens rolle i legeromanene.

Det er modig å utlevere sine egne suksesser og feiltrinn. Det er befriende å løfte debatten om legerollen bort fra budsjettprosesser og helseplaner og tilbake til akuttmottaket og sykesengen. Det er berettiget å etterlyse legenes deltakelse i samfunnsdebatten. Men det savnes en diskusjon av den kliniske frihets skyggesider, av behovet for kunnskapsbasert praksis og teamwork i en helsetjeneste som blir stadig mer komplisert og spesialisert. En romantisering av legerollen er et risikofylt prosjekt. Legeyrket er definitivt både spennende, givende og viktig. Vi må vokte oss for å gjøre det så enestående at vi forventer at «mengden viker til side» slik romanhelten og legen Jonas Fjeld gjorde i Øvre Richter Frichs (1872-1975) romaner.

Wasim Zahid
På liv og død – en leges bekjennelser
Kagge forlag, 2013
ISBN: 9788248913474
Veil. pris: kr 349,00

Magne NylennaMagne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Del gjerne!