Publisert i %1$s Tema

En medisinsk suksesshistorie

Reumatologi som fag har vært en suksesshistorie de siste 15 år med tanke på behandling. Nyvinningene rundt årtusenskiftet med de biologiske medisinenes inntog, har gitt mange pasienter et godt liv. 

 date_range Publisert 19.12.2014

TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER

– De fleste leddgiktpasienter, for eksempel, har fått et fullgodt liv med bruk av disse kostbare medisinene, sier assisterende avdelingsoverlege ved reumatologisk avdeling på Diakonhjemmet, Kjetil Bergsmark.

– Det er klart det er vanskelige avveininger, prioritere gjør vi hele tiden. Derfor står heller ikke den enkelte lege alene med beslutningene, avgjørelsene diskuteres og tas i fellesskap. Behandling med biologiske medisiner skjer i henhold til internasjonale retningslinjer og følges hos oss i egne behandlingsløp med registrering i eget dataverktøy (GTI) for best mulig evaluering. Dilemmaene var nok flere den gangen disse medisinene var nye enn nå, når de er blitt ordinær behandling.

 – Synes du det er vanskelig å prioritere?

Sykdomstilstanden bestemmer prioriteringen og det er stort sett ikke så vanskelig. I tillegg er det for mange pasienter som ikke hører hjemme i spesialist-helsetjenesten. Det er mye å spare på å redusere antallet unødvendige henvisinger, og her har fastlegene en viktig  portvaktsfunksjon. Gode henvisninger med medisinske opp-lysninger er nødvendig for å kunne prioritere. Forskning viser at det å komme tidlig til ved inflammatorisk revmatisk sykdom, er viktig for sykdomsutfall, og følgelig god samfunnsøkonomi. Derfor vil et hovent ledd gis høy prioritet, mens mer diffuse tilstander havner lenger ned på listen. Plager av mer sammensatt karakter er ofte de mest utfordrende å vite hva man skal gjøre med. Prioriteringen av de av-klarte sykdomstilstandene derimot, er relativt uproblematisk. Vi svarer ja eller nei til behandling ut i fra hva som er medisinsk riktig, og opplever i mindre grad at vi må sette pasientgrupper opp mot hverandre.

 – Hva tenker du om å innføre alder som et kriterium?

Jeg er svært usikker på om det er hensiktsmessig og nødvendig. Hvis en gammel kvinne får et hovent kne, er ikke det dødelig i seg selv, men funksjonsreduksjonen kan bidra til at hun faller. Konsekvensen av det kan bli langt større enn hos en som er yngre. En enkelt kortisonsprøyte vil kunne gjøre hele forskjellen, derfor prioriteres også slike pasienter. Vi lar ikke alder være vesentlig i prioritering-en, men ser på den samlede betydningen behandlingstiltaket vil ha i den enkelte pasients liv. Det er ingenting å vinne samfunnsmessig eller medisinsk på å la pasienter stå i kø for vurdering og behandling. Derfor er vårt hovedfokus korte ventetider for nyhenviste pasienter, sier Bergsmark.

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar