Foretakstillitsvalgt for Ylf, Anniken Riise Elnes, og administerende direktør Bjørn Erikstein, gjør felles front mot trakassering ved OUS.
Publisert i %1$s NyheterTema

En av fire leger har opplevd seksuell trakassering

Mer enn hver fjerde lege ved OUS har enten selv opplevd seksuell trakassering eller sett andre leger bli utsatt for det, viser en spørreundersøkelse Ylf har gjennomført ved OUS-sykehusene. 

Skribent person PER HELGE SEGLSTEN   Fotograf photo_camera PAAL AUDESTAD date_range Publisert 5.3.2018, oppdatert 7.10.2018

Men gjennom de offisielle varslingskanalene er det knapt meldt inn et eneste tilfelle av seksuell trakassering ved noe Oslo-sykehus. Før nå.

Yngre legers forening i Oslo gjennomførte nylig en undersøkelse blant legene ved OUS, hvor de spurte om man hadde opplevd seksuell trakassering på jobb, eller hadde sett andre bli utsatt for slik trakassering. 44 prosent av legene svarte på undersøkelsen. Blant disse svarte mer enn hver fjerde lege (26, 5 prosent) at de hadde opplevd seksuell trakassering, eller sett andre bli utsatt for det. De fleste hadde opplevd det selv.

Sjokkert over tallene

Anniken Riise Elnes er foretakstillitsvalgt for Ylf ved OUS, og presenterer sammen med de to vara-foretakstillitsvalgte detaljene i undersøkelsen på foreningssidene her i Journalen. Hun sier de alle tre ble sjokkert over det undersøkelsen viser.

– Vi gjennomførte undersøkelsen etter det landsomfattende #utentaushetsplikt-oppropet i desember. I den lukkede Facebook-gruppa som ble opprettet i forbindelse med oppropet, fortalte en av fem at de hadde opplevd seksuell trakassering. Vi trodde jo at dette tallet kanskje var høyt i forhold til hva «normalpopulasjonen» blant norske leger hadde opplevd, ettersom Facebook-gruppa bestod av unge, kvinnelige leger, som selv hadde meldt seg inn i gruppa.

– Derfor ville vi gjennomføre en undersøkelse ved OUS for å finne ut hvordan situasjonen er ved OUS-sykehusene, hvis man inkluderer alle, både overlegene og yngre leger. Denne undersøkelsen viste at mer enn hver fjerde av de som svarte på undersøkelsen hadde opplevd seksuell trakassering, ble vi utrolig overrasket. Ja, egentlig ble vi sjokkerte. Hvis en av fire har opplevd seksuell trakassering, ja, da kjenner alle noen som har opplevd det.

Spørreundersøkelsen ble gjort blant alle som står oppført med OUS som arbeidsplass i Legeforeningens medlemsregister. Mer enn 1200 av de spurte (44 prosent) svarte på undersøkelsen, og mer enn halvparten av de kvinnelige legene. Besvarelsene ble gjort anonymt.

– Undersøkelsen er gjort kort og konsis, med få spørsmål, for at vi skulle oppnå en høy svarprosent, og det fikk vi. Vi mener at undersøkelsen gir en god virkelighetsbeskrivelse av situasjonen ved OUS, sier Anniken Riise Elnes.

«Det er viktig at nulltoleransen ikke bare uttales, men også utøves. Det er OUS’ ansvar som arbeidsgiver å sørge for at medarbeiderne har et forsvarlig arbeidsmiljø.» Anniken Riise Elnes

200 har fortalt

Hun forteller at mer enn 200 av de som svarte at de hadde opplevd seksuell trakassering, også beskrev hva slags trakassering de hadde blitt utsatt for.

– Det er alt fra å spøke med personers kjønn i nærvær av andre personer på en måte som føles nedverdigende, seksuelt ladede kommentarer ved operasjonsbordet, beføling av bryster eller rumpe, til trusler om å ødelegge noens karriere dersom man ikke vil ha sex. De mest graverende historiene beskriver overgrep hvor folk er blitt tvunget til sex, men vi kan ikke gå ut med detaljer fordi forholdene ved mange avdelinger er så små, at det fort kan være mulig å avsløre hvem som har opplevd det som beskrives. Det er svært viktig for oss å bevare anonymiteten til de som har svart på undersøkelsen, sier Riise Elnes.

– Er det noen sykehus eller avdelinger som skiller seg ut negativt?

– Vi har ikke spurt om man jobber på Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet eller Aker, fordi mange jo jobber på flere sykehus. Derfor ble det bare spurt etter hvilken stilling man hadde ved OUS da man ble utsatt for dette, samt kjønn og alder. Og undersøkelsen viser at det er de yngste kollegene våre som rammes oftest av seksuell trakassering, sier Riise Elnes.

Hun forteller at de som rammes, gjerne er folk som sitter utsatt til, i midlertidige stillinger, og er helt avhengig av goodwill i et stort kollegium for å komme gjennom det trange nåløyet det er å få plass i fagmiljøet.

– Av historiene som er lagt ved besvarelsene, ser vi at mange føler at de ikke har noe annet valg enn å godta trakasseringen. De frykter konsekvensene det vil få for karrierene deres om de reagerer negativt på det som skjer, eller varsler. Og det er flere som forteller at det faktisk har fått konsekvenser når de har sagt nei til å ha sex med overordnede. Folk forteller at de har sluttet i jobber, og begynt i nye fagmiljøer for å komme seg unna. Men en telefon kan likevel ødelegge mye, og flere forteller at de føler seg svartelistet. For dette er ofte personer med mye makt. Mange av besvarelsene vi har fått, inneholder forferdelig vanskelige historier, sier Elnes.

Ingen varsler via offisielle kanaler

Den store andelen OUS-leger som sier de har opplevd seksuell trakassering, har ikke gitt seg utslag i tallet på varslingssaker. Gjennom de offisielle varslingskanalene er det ikke tidligere meldt om noen tilfeller av seksuell trakassering, forteller juridisk direktør Randi Borgen, som også er varslingsombud ved OUS. Foretakshovedvernombud ved OUS, Per Oddvar Synnes, sier at heller ikke han har fått noen formelle varsler om slike saker.

Også ved de andre sykehusene i Oslo er seksuell trakassering fraværende i de offisielle varslingskanalene.

Bente Kristoffersen har vært hovedverne-ombud ved Lovisenberg sykehus siden 2000. Hun har ikke fått meldinger om seksuell trakassering de siste årene, men sier at hun kjenner til at det har vært meldt om tilfeller av seksuell trakassering ved sykehuset noen år tilbake i tid.

– Disse sakene ble håndtert av Lovisenberg diakonale sykehus etter sykehusets interne varslingsrutiner, sier Kristoffersen.

Helle Fevang har vært hovedverneombud ved Diakonhjemmet sykehus i 12 år, men sier hun ikke er blitt varslet om et eneste tilfelle av seksuell trakassering.

– Annen type trakassering er det blitt varslet om, men ikke seksuell trakassering. Det er jo litt rart, for det er nok ingen grunn til å tro at det ikke har forekommet ved vårt sykehus også. Og at mange tilfeller ikke rapporteres, slik tallene du refererer fra OUS-undersøkelsen, tyder på, sier Fevang.

Blir avfeid

Anniken Riise Elnes er ikke overrasket over at det er få tilfeller av seksuell trakassering som ender opp som varslingssaker.

– I undersøkelsen vår er det drøyt 15 prosent som melder at de har sagt fra om trakasseringen. Men mange forteller at når de varsler, så får de tilbakemeldinger som at «han er bare sånn», «skal du ha en karriere på sykehus, må du finne deg i sånt», eller at «han er for viktig for avdelingen, vi kan ikke miste ham». I Ylf-undersøkelsen forteller en lege for eksempel at da vedkommende sa fra om trakassering, ble legen bedt om å vurdere å slutte i avdelingen sin, og fikk spørsmål om vedkommende egentlig passet inn der, dersom personen ikke orket å «stå i det», forteller Riise Elnes.

– Slike opplevelser bidrar jo ikke til at man går videre med varslene sine, sier hun.

– For det å varsle er jo tungt nok fra før. Flere i undersøkelsen snakker om at de føler skam, og beskriver at de har bedrevet en tøff selvransaking etter trakasseringsopp-levelsene. De spør seg selv om det er noe de selv har gjort, som er skyld i det som har skjedd, om de kan ha invitert til noe, til og med om de kan ha gått for utfordrende kledd – selv om vi jo går i sykehusklær! påpeker Elnes.

I tillegg mener hun at muligheten til å varsle direkte til OUS’ eget varslingsombud har vært altfor lite kjent blant medarbeiderne.

Elnes sier det nå er på tide med en kulturendring.

– Det oppleves som om sykehusene ligger 50 år bak resten av samfunnet, med stor maktskjevhet og hierarkier innad i fagmiljøer, som gjennom mange år har økt sjansen for at trakassering og uønsket adferd har kunnet forekomme. Jeg håper vi nå kan bli kvitt denne ukulturen. Det er nemlig det dette er; en ukultur. For det er jo ikke bare unge, kvinnelige leger ved OUS som opplever seksuell trakassering. Også en firedel av overlegene som har svart på undersøkelsen, forteller at de har opplevd det. Og det er også menn som forteller om uønsket seksuell oppmerksomhet fra kvinnelige kolleger og overordnede, sier Elnes.

– De beskriver for eksempel at de får kommentarer som går på utseende, at de blir tatt på, og forsøkt dratt ned på fanget.

«Reaksjonene kan variere, men vil kunne medføre alt fra advarsel til oppsigelse, avhengig av alvorlighetsgrad.»
Bjørn Erikstein

Varslingssaker på vei

Juridisk direktør Randi Borgen, som også fungerer som varslingsombud ved OUS, sier til Journalen at hun i løpet av de siste dagene har fått inn ett anonymt varsel om seksuell trakassering.

– Kan du si om det er et konkret tilfelle som beskrives, eller om det er snakk om alvorlig eller mindre alvorlig trakassering?

– Nei, jeg har ikke gått inn i varselet, og det blir helt feil å sette noen som helst merkelapper på det. Varselet blir nå behandlet på ordinær måte i tråd med retningslinjene ved OUS, og i første omgang vil det dreie seg om å kartlegge fakta. Mer enn det kan jeg ikke si nå.

Anniken Riise Elnes forteller at mer enn ett varsel om seksuell trakassering nå er på vei inn i varslingssystemet ved OUS, og at flere vurderer å gå videre med sine opplevelser.

– Det er utrolig viktig med disse første sakene. Vi må få vist at det finnes varslingsveier som folk er i ferd med å ta i bruk, og at varslingsveiene fungerer. Og vi må få vist at det er trygt å varsle, og at medarbeiderne blir godt ivaretatt.

Egentlig skulle vi jo hatt mer enn 200 saker, hvis alle som har beskrevet trakassering i undersøkelsen vår hadde turt å gå videre med det de har opplevd. Jeg håper disse første sakene vil bidra til at flere tør å varsle, og at medarbeidere som trakasserer, kjenner at de må slutte med det, fordi de skjønner at man ikke lenger kommer unna med slikt, sier Elnes.

Hun er veldig fornøyd med hvordan ledelsen ved OUS har reagert når Ylf har lagt fram resultatene fra undersøkelsen.

– De har vært veldig imøtekommende hele veien, og administrerende direktør Bjørn Erikstein har jo vært veldig tidlig ute med å slå fast at det skal være nulltoleranse både for trakassering generelt og seksuell trakassering spesielt, ved OUS, sier Elnes.

– Men det er viktig at nulltoleransen ikke bare uttales, men også utøves. Det er OUS’ ansvar som arbeidsgiver å sørge for at medarbeiderne har et forsvarlig arbeidsmiljø. Hvordan arbeidsgiver behandler den som har trakassert og den som er blitt trakassert, vil variere fra sak til sak, og spennet på reaksjoner kan jo være stort. Men det er viktig at man benytter seg av muligheten til å handle. Man kan ikke la være å sanksjonere mot folk som har bedrevet seksuell trakassering, bare fordi den som risikerer sanksjoner mot seg, er faglig merittert eller innehar en viktig posisjon. Man må kunne forvente at alle som jobber ved OUS oppfører seg ordentlig, og med respekt for kollegene sine. Og hvis man ikke kan det, så er det ingen som er umistelige.

Bjørn Erikstein skriver i en epost til Journalen at varsler om seksuell trakassering skal tas på største alvor når disse dukker opp, og at det er viktig at sakene gjennomgås på en trygg og rask måte, og slik at begge parter får en så rettferdig behandling som mulig.

Reaksjonene kan variere, men vil kunne medføre alt fra advarsel til oppsigelse, avhengig av alvorlighetsgrad, skriver han. ■

LES OGSÅ: Undersøkelse avdekker ukultur

LES OGSÅ: OUS setter inn trakasserings-tiltak

LES OGSÅ: De rydder opp i trusler og trakassering

LES OGSÅ: Legeforeningen vil undersøke sex-trakassering

Del gjerne!

Legg inn en kommentar