Publisert i %1$s Kronikk

Eldreopprør før og nå

Dagens kamp for mer verdige forhold for eldre har mange likhetstrekk med tidligere eldreopprør. Disse  førte til ekstrabevilgninger i millardklassen, skriver Henning Økland, som er sentral i Eldrealliansen. 

 date_range Publisert 13.10.2016

Henning Økland.
Henning Økland.

Per Hovda, født i 1908, dr. philos, løytnant under krigen, medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1968 og Norsk språkråd fra 1971, regnes som 90-tallets eldregeneral.

På 90-tallet engasjerte Hovda seg sterkt i de eldres rettigheter og den omsorg de eldre ofte ikke fikk. Han kone Margit Hovda utviklet demens og Per Hovda fikk gjennom hennes sykdom innsyn i eldreomsorgen. En rekke andre sterke personligheter engasjerte seg også etter hvert, bl.a Ivar Bunæs, som også i dag, 25 år etter, er engasjert i en verdig eldreomsorg gjennom gruppen Eldrekonvensjonen. 90-tallets superkjendis Odd Grythe involverte seg også, etter et førstesideoppslag i VG, kom «eldremilliarden» på plass da politikerne følte et stort moralsk press fra befolkningen.

Eldreomsorg, psykisk helsevern og barnevern har alltid vært populære temaer i valgår. Det er ikke rart, da både eldre, foreldre og pårørende til pasienter med psykiske sykdommer utgjør betydelige velgermasser. Likevel ser det ut til at interessen og viljen til å tilføre midler og gjennomføre tiltak som kan bedre forholdene svinner hen når politikerne har inntatt regjeringskontorene. Interessen for gamle synes å holde seg noe lenger hos opposisjonspartiene som ofte kaster seg på skandalesaker.

I 2006 ville Høyrebyrådet med Erling Lae i spissen og legge ned 300 sykehjemsplasser. Som plaster på såret ble det lovet 50 nye sykehjemsplasser i Spanias sol og varme.

Sykehjem i Spania var en av Carl I. Hagens kongstanker og sosialbyråd Margaret Eckbo (FrP) satte i gang en prosess med kjøp av tomter i Spania til sykehjem. Planene strandet med det som er kjent som Altea-skandalen, som førte til Eckbos avgang. Hun ble etterfulgt av Sylvi Listhaug (FrP). Skandalen fikk liten konsekvens for henne, selv om Arbeiderpartiet, SV og Rødt fremmet mistillitsforslag. Regningen til skattebetalerne var antakelig på minst
35 millioner kroner. Det kunne dekket mer enn 1500 flere hjemmebesøk hver uke i 2009.

Neste eldremilliard kom da TV2 i 2011 kunne fortelle at 3000 eldre ventet på sykehjemsplasser og flere kommuner ikke opererte med ventelister. Stoltenberg lanserte da en julegave på en milliard.

22. august arrangerte Eldrealliansen et dialogmøte med politikere og eldre på Litteraturhuset i Oslo, og der var blant annet pensjonert sykepleier Sigrid Wisløff til stede. Foto: Per Helge Måseide
22. august arrangerte Eldrealliansen et dialogmøte med politikere og eldre på Litteraturhuset i Oslo, og der var blant annet pensjonert sykepleier Sigrid Wisløff til stede. Foto: Per Helge Måseide

Det er påtagelig hvorledes kvaliteten og tilbudet innen eldreomsorgen hele tiden har vært avhengig av pårørende og privatpersoners evne til å lage oppmerksomhet omkring klanderverdige forhold. Kristin Høydahl, direktør ved Institutt for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo, er svært kritisk til forholdene for eldre relatert til menneskerettighetene. Hun mener de eldres forhold bør kartlegges grundig. På tross av utallige rapporter hvor det beskrives svært kritikkverdige forhold i behandling av eldre  virker det likevel ikke som det utløser tiltak som vil gi en permanent bedring av omsorgstilbudet.

I juni 2016 presenterte TV2 historien til Synnøve Græsmo fra Åsnes som hadde fått avslag på sin sykehjemsplass og som like etterpå falt, pådro seg et lårhalsbrudd og døde. Asbjørn Krogsæther som er 87 år gammel og bor på Åsnes pleiehjem, ble svært opprørt over historien om Synnøve. Asbjørn hadde tidligere blitt bedt om å flytte fra pleiehjemmet, noe han nektet da han mente at han måtte ha plassen.

Etter at Asbjørn fikk høre om Synnøves historie oppfordret han til « Et Nasjonalt eldreopprør». Eldrealliansen ble dannet som en uformell sammenslutning av flere grupper og enkeltpersoner som vil arbeide for eldres, pasienters og pårørendes rett til omsorg og verdig behandling. Kirurg og tidligere generalsekretær i Helsetjenesteaksjonen, Synne Bernhardt, tok på seg oppgaven med å administrere alliansens aksjoner:

  • Eldrealliansen dro 22. juni med sine aksjonister for å møte Asbjørn, de folkevalgte, og kommuneadministra-sjonen i Åsnes. Da forsvant trusselen om nedleggelse av omsorgsboligen. Den fortsetter i ordinær drift.
  • Eldrealliansen dro 13. juli til Kragerø for å markere sin støtte til Elisabeth på 93 år. Etter et møte med lokalpolitikere og administrasjonen tilbys hun sykehjemsplass.
  • Eldrealliansen dro 5. juli på nytt oppdrag, denne gangen til Furuset sykehjem, der planene var å legge ned 120 plasser. Bydeler med mange gamle har et stort behov for sykehjemsplasser, noe som merkes på budsjettene. Da er hjemme-sykepleie en mye billigere løsning.
  • 22. august arrangerte Eldrealliansen et dialogmøte med politikere og eldre på Litteraturhuset. Etter at dette ble avholdt har eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) hatt flere møter med fagfolk og pårørende som er involvert i eldreomsorgen. Hun har også satt i gang en rekke lovende pilotprosjekt, og vil ikke videreføre bestiller-utfører-modellen.

Eldrealliansen er ikke tenkt å være en sammenslutning for å kjempe for dem som greier å komme frem i pressen men har brukt enkelttilfeller for å sette fokus på et generelt problem. Den ønsker å fremme kravet om at det norske samfunn må stå for visse grunnleggende medmenneskelige verdier. Det er den fremtiden vi ønsker våre barn skal leve i, et samfunn hvor menneskelige verdier er i fokus, med verdig behandling og omsorg av gamle og unge.

1.november planlegger Eldrealliansen fakkeltog over hele Norge for å sette fokus på behovet for å styrke tiltak som vil gi de gamle en verdig alderdom.

HENNING ØKLAND, geriater og indremedisiner.
Økland er også styremedlem i Oslo legeforening som var medarrangør på dialogkonferansen på Litteraturhuset 22.august.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar