Publisert i %1$s NyheterTema

Digital flaskehals i OUS

– Vi har etterlyst videre oppbygging av kapasiteten på sykehuset for å møte innføringen av pakkeforløpene. Da er det et paradoks at OUS får mindre 
ressurser, og det samtidig settes av mer til private selskaper når det gjelder 
radiologiske tjenester, sier klinikkleder Lars Eikvar.

 date_range Publisert 30.9.2015

Tekst: Trygve Monsen

– Har dere fortalt hvor skoen trykker?

– Ja, jeg tror nok alle vet godt hva vi mener om dette. Vi har beskrevet hvilket behov vi har for nytt utstyr, sier han.

Nye «pakkeforløp»

Økt bruk av private leverandører av radiologiske tjenester skjer samtidig med at det fra 1. september i år er lagt opp til 14 nye såkalte pakkeforløp for kreftpasienter. Fra nyttår har helsevesenet hatt slike «pakker» for kreftpasienter. De skal dermed være sikret en forutsigbar vei under behandlingen av sin sykdom. I løpet av høsten legges det opp til at enda flere skal kunne få forutsigbar og trygg behandling.

Eikvar mener at innføringen av pakkeforløp gir et bedre behandlingstilbud for kreftpasientene. For å møte dette må flere pasienter i noen kategorier sendes over til private aktører. Dette gjelder spesielt brystkreft, hvor vi har en egen avtale.

– Vi gjør det slik at det vi ut fra henvisningen vurderer som «lavrisikopasienter» sendes til Aleris eller Unilabs for radiologiske undersøkelser. Det vi vurderer som «høyrisikopasienter» håndteres i OUS med én gang, sier Eikvar.

Privat andel øker

På stående fot er det vanskelig for Eikvar å anslå hvor stor del av de radiologiske tjenestene for utredning av brystkreft som i dag utføres utenfor OUS. Han anslår at andelen ligger rundt 30 prosent, og den øker.

OUS er spesielt tilfreds med denne ordningen for pasienter med brystkreft.

– Svartiden er gått ned med i alle fall flere uker for denne gruppen etter at vi fikk lagt opp et slikt pakkeforløp for dem, sier Eikvar. Dette ble etablert før den nasjonale ordningen av pakkeforløp.

Riktig bruk

Sykehuset mener det er viktig at alle pasienter kan dra nytte av den samlede faglige kapasiteten i radiologi. Det skjer ved at OUS utnytter fagekspertise og kompetanse hos private aktører for å supplere på egen kapasitet.

Fullt så enkelt har det ikke blitt for utredning av pasienter der det er mistanke om kreft i prostata.

– Vi er mer betenkt når det gjelder slike pasienter som har blitt sendt rett til private selskaper for MR-undersøkelse, uten at henvisningen ha vært til vurdering hos oss først. Det viser seg ofte at vi får merarbeid når de etter hvert kommer til oss, sier Eikvar. 

– Vi gjør det slik at det vi ut fra henvisningen vurderer som «lavrisikopasienter» sendes til Aleris eller Unilabs for radiologiske undersøkelser. Det vi vurderer som «høyrisikopasienter» håndteres i OUS med én gang».

Del gjerne!

Legg inn en kommentar