Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Diagnosen er klar – nå må vi starte behandlingen

I høst har vi gjennom kampanjen #metoo fått anledning til å ta opp problemstillingen med seksuell trakassering på en helt annen måte enn tidligere, skriver leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland.

 date_range Publisert 5.1.2018, oppdatert 7.10.2018

Her i Norge har utallige kvinner stått frem i media og fortalt om en ukultur i arbeidslivet. I Sverige har 10 400 leger skrevet under oppropet #utantystnadsplikt.

Kampanjen har forhåpentligvis gitt en økt bevissthet om hva som er greit og hva som ikke er greit å si og gjøre på arbeid. Nå er det viktig at vi følger opp og sier fra når vi observerer uønskede kommentarer eller adferd, enten det er mot legekolleger eller andre kolleger.

Arbeidsgiver har etter likestillingsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. For å oppfylle plikten, anbefaler likestillingsombudet arbeidsgivere å ha klare og kjente rutiner for hvordan arbeidstakere kan varsle om trakassering, herunder seksuell trakassering, og videre retningslinjer for hvordan slike varslinger blir håndtert.

Arbeidstakere må etterspørre, og vi som er tillitsvalgte må undersøke, om rutinene og oppfølgingen er klare og kjente på vår arbeidsplass. Hvis de ikke er det, må vi se til at retningslinjene kommer på plass – og følges opp.

Et par gledelige saker i høst har vært seieren i Arbeidsretten og reetablering av trepartssamarbeidet om fastlegeordningen. I konflikten med Spekter var spørsmålet om Rikslønnsnemnda kan tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Arbeidsretten slår fast at Rikslønnsnemnda ikke kan videreføre avtaler som inneholder store unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at fagforeningen samtykker. Det handler om hva slags arbeidsforhold vi ønsker at det skal være i samfunnet vårt. For hele arbeidslivet i Norge, mener jeg trepartssamarbeid er en styrke som alle tre partene bør være interessert i å hegne om.

Hvis de ikke er det, må vi se til at retnings-linjene kommer på plass – og følges opp.

Fastlegeordningen er en god ordning for innbyggerne i Norge. Med økte oppgaver uten medfølgende ressurser blir det utfordringer med både arbeidstid og rekrut-tering. Jeg håper trepartssamarbeidet, som nå er reetablert, mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen vil føre til gode løsninger.

Samarbeid er helt nødvendig om vi skal klare å løse da daglige utfordringene i helsevesenet.

Bekymringen over nedleggelsen av Ullevål som sykehus og bl.a. medfølgende oppdeling av akutt-, beredskaps- og traumefunksjonen er nevnt tidligere. Saken er så viktig for pasientene, at vi ikke gir oss. Vi følger blant annet opp med et debattmøte i Litteraturhuset 16. januar 2018. Velkommen!

Desember er en måned for ettertanke og oppsummering over blant annet av alt det gode arbeidet som gjøres av medlemmene.

Jeg vil benytte anledningen til spesielt å takke alle engasjerte tillitsvalgte rundt om i Oslo for arbeidet dere gjør!

Del gjerne!

Legg inn en kommentar