Foto: Bedrocan International
Publisert i %1$s Tema

Dette er medisinsk bruk av cannabis i Norge

Cannabis kommer i mange ulike former til medisinsk bruk. Her får du en oversikt over de ulike preparatene som er i bruk her til lands.

Skribent person Kristin Straumsheim Grønli   date_range Publisert 26.6.2019

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk skiller mellom cannabisrelaterte legemidler og produkter som inneholder mer eller mindre enn én prosent tetrahydrocannabinol (THC). Dette er det viktigste psykoaktive stoffet i cannabisplanter – altså stoffet som gir rus. I cannabisplanten finnes det først og fremst i knoppene.

Godkjente legemidler

THC er ett av rundt 100 ulike cannabinoider i cannabisplanter. Det er først og fremst THC og Cannabidiol (CBD) som har blitt gjenstand for forsking på medisinsk effekt så langt. CBD gir ingen rus.

Det eneste cannabisrelaterte legemidlet som er godkjent i Norge heter Sativex og er en munnspray. Den inneholder omtrent like mengder THC og CBD. Både fastleger og spesialister kan skrive den ut – også utenfor godkjent indikasjon dersom de etter en helhetlig vurdering mener dette er den beste behandlingen.

Med unntak av Sativex, er det kun spesia­lister kan søke om godkjenningsfritak for legemidler og produkter med mer enn én prosent THC. Noen få legemidler som er godkjente i andre land, men ikke i Norge. De eldre legemidlene Marinol eller Syndros (virkestoff dronabinol) og Cesamet (virke­stoff nabilone) er syntetisk fremstilte former for THC. De er så og si ikke i bruk her til lands lenger.

Nykommeren Epidiolex inneholder mindre enn én prosent THC. Dette er nemlig nesten rent CBD. Indikasjonen er to alvorlige former for barneepilepsi som er vanskelige å behandle. Epidiolex ble godkjent i USA i 2018. Ifølge Legemiddelverket klarer ikke norske apotek å skaffe dette foreløpig.

Cannabisrelaterte produkter

Myndighetene skiller også mellom cannabisrelaterte legemidler som er godkjent i Norge eller andre land, og medisinske cannabis­relaterte produkter som ikke er godkjent som legemiddel i noen land.

Sistnevnte kan være alt fra ekstrakter og oljer til selve knoppene (noen ganger kalt blomstene) fra cannabisplanten. Kontrollert produksjon sørger for en viss form for standardisering, men dette er mer å betrakte som naturpreparater med mange flere virkestoffer enn de godkjente legemidlene. 

Blant slike produkter med THC-innhold over én prosent mottok Legemiddelverket bare søknader om cannabisknopper fra det nederlandske firmaet Bedrocan i 2018. Selskapet produserer dem for medisinsk bruk i samarbeid med cannabisbyrået i det neder­landske helsedirektoratet. De aktuelle produktene var Bedrocan (22 prosent THC og mindre enn 1 prosent CBD) og Bediol (6 prosent THC og 8 prosent CBD).

Hovedreglene for denne typen produkter er at sykdommen skal være alvorlig og at annen behandling ikke har hatt tilstrekkelig virkning. I tillegg skal cannabisrelaterte legemidler godkjent i Norge ikke ha gitt tilstrekkelig effekt, ha gitt bivirkninger eller være vurdert som uegnet. Spesialisten skal dessuten ha konklu­dert med at pasienten kan ha nytte av behand­ling med cannabisrelaterte produkter. 

Sigurd Hortemo, overlege og medisinsk rådgiver ved Legemiddelverket. Foto: statens legemiddelverk

– I tilfeller der pasienten har erfart god effekt ved rekreasjonell bruk eller egenbehandling, trenger en ikke gå veien om Sativex, sier Sigurd Hortemo, overlege ved Legemiddelverket.

Felles for de cannabisrelaterte legemidlene og produktene er at de er dyre å få på apotek her i landet. Avhengig av hvilket produkt det er snakk om, kan det koste fra 700 til 5000 kroner i måneden. 

Når det gjelder naturpreparater med mindre enn én prosent THC, mottok Legemiddel­verket søknader om ulike oljer og cannabisplante. Nærmere bestemt gjaldt det Bedrolite (mindre enn 1 prosent THC og 9 prosent CBD) fra Bedrocan i Nederland og CBD-olje fra Glostrup apotek i Danmark. Legemiddelverket oppgir at det er en god del fastleger som søker godkjenningsfritak for disse produktene.

Avdelingsdirektør Janne Kraugerud i Helfo opplyser at refusjon kun har blitt gitt for Sativex de siste to årene, og at dette i hovedsak gjelder pasienter innenfor godkjent bruksområde, det vil si spasmer ved multippel sklerose.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar