Publisert i %1$s Mest for pasienter

Dette er demens

Demens kan være vanskelig å skille fra både vanlig aldring og depresjon. Her finner du kriteriene for demens.

 date_range Publisert 29.3.2015

Vignett_helselosen2
For at diagnose demens skal settes, så er det i følge diagnosekodeverket ICD10 fire kriterier som må være tilstede.

1. Hukommelse/kognitive funksjoner

Svekket hukommelse, især for nyere data. I tillegg svekkelse av andre kognitive funksjoner (for eks. abstraksjon, dømmekraft, tenkning, planlegging).

Den kognitive svikten må influere på dagliglivets funksjoner, og avhengig av i hvor stor grad, så klassifiseres demens som

Mild: Påvirker daglige aktiviteter

Moderat: Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre

Alvorlig: Nødvendig med kontinuerlig pleie og overvåking

2. Ikke annen årsak til symptomene

Symptomene kan ikke forklares fra andre sykdommer, verken somatiske eller psykiatriske.

3. Personlighetsendringer

Svekket emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial atferd med en eller flere av følgende: Emosjonell labilitet, Irritabilitet, Apati, Unyansert sosial atferd.

4. Varighet

Må ha vart i 6 måneder eller mer.

LES MER: Hvordan ta opp bekymring for demens hos legen? 

Saken er også publisert hos helselosen.no.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar