Publisert i %1$s I forbifarten

«Det er jo et veldig meningsfullt yrke, dette»

Pediater og professor Trond Markestad har de siste årene jobbet etter kontradiksjonsprinsippet, som det høver seg lederen av Rådet for legeetikk. Det er faktisk noe av det kjekkeste han har gjort.

Skribent person Aslak Lima Braut   date_range Publisert 25.12.2013, oppdatert 14.11.2016

– Kontradiksjonsprinsippet?
– Det betyr at vi sender saken frem og tilbake mellom partene flere ganger, for å få belyst saken grundig. På den måten får vi gode, interessante diskusjoner. Årene i Rådet for legeetikk har vært svært menings­fulle, sier Trond Markestad.
Men nå er det slutt, etter 16 år, derav åtte som leder. Men Markestad blir ikke arbeids­ledig av den grunn. Han er fortsatt ansatt både ved Sykehuset Innlandet, Haukeland universitetssykehus, og Universitetet i Bergen.

– Det er jo et veldig meningsfullt yrke, dette. Jeg har egentlig en helt ideell arbeidssituasjon nå. Mest forskning og undervisning, men med litt klinisk kontakt. Annenhver uke kjører kona og jeg over fjellet fra Toten til Bergen, eller motsatt vei. Vi har med termos og lydbøker.
Rådet for legeetikk ligger under Legeforeningen, og fungerer både som rådgiver for Legeforeningen og enkeltleger, og som forvalter av de etiske reglene for leger. De behandler klager på leger fra pasienter, andre leger eller institusjoner som NAV, forsikringsselskaper, og rettsvesenet.
– Vi skiller oss fra Helsetilsynet ved at de tar seg av medisinskfaglige spørsmål, mens vi behandler saker som går på legers atferd og prinsipielle spørsmål.

De siste ti årene har det vært en betydelig økning i antall saker. Markestad tror ikke dette skyldes at leger oppfører seg dårligere i dag enn tidligere.
– Det er nok andre årsaker som ligger bak: Det er blitt flere leger, Rådet for legeetikk har blitt mer kjent, og så tror jeg det er lavere terskel for å klage i dag enn tidligere.

Trond Markestad skulle egentlig bli bonde, men stod uten gård siden den eldre broren hadde odelsretten. Han begynte i stedet på veterinærstudiet, men innså etter hvert at han egentlig interesserte seg mer for human medisin, og søkte overflytting. Etter fullført medisinstudium og turnustjeneste, dro han tre år til USA og Canada.
– Jeg bestemte meg under studiet for å bli pediater, men på 70-tallet var det få utdannings­stillinger i pediatri, og jeg reiste derfor til utlandet.

I 1990 opplevde han det alle leger drømmer om. Etter å ha sett en økende forekomst av krybbedød på 80-tallet, gikk Marke­stad sammen med sine kolleger ut med en oppfordring om å legge barna på ryggen. Bakgrunnen var at han hadde registrert at nesten alle barna ble funnet på magen med ansiktet i madrassen, og gjort undersøkelser som viste en sterk tidsmessig sammenheng mellom endring av sovestilling til mageleie og forekomst av krybbedød. Resultatene kom umiddelbart. Antallet krybbedødsfall sank dramatisk, og snart spredde kunnskapen seg til hele verden. Rådet har reddet tusenvis av menneskeliv.
– Det var fantastisk, det største jeg har vært med på. Vi var utrolig spente på hva som ville skje. Det var jo en trend i tida, men vi var tidlig ute med disse rådene, og selv om vi hadde god dokumentasjon på sammenhengen, visste vi jo ikke om det ville ha noen effekt.
I 2012 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen nyfødtmedisin.

Men det har ikke bare vært gøy på jobben hver dag. Han minnes søvnløse netter, barn han har mistet, opplevelsen av å være en dårlig samtalepartner.
– Jeg har en ryggsekk med dårlige opple­velser med meg, og kjenner meg godt igjen i usikkerheten mange yngre kolleger gir uttrykk for. Da jeg var ung lege, snakket vi ikke så mye om sånt, kanskje fordi vi stort sett var gutter. Men vi hadde det på samme måte.

Han tror den viktigste, etiske diskusjonen frem­over blir prioriteringsdebatten.
– Man flytter stadig grensen for hva som er et medisinsk problem, hva som er medisinsk mulig, og hvilke forventninger befolkningen har til helsevesenet. Dette må være forenlig med de økonomiske rammene, og hva vi kan få til. Heldigvis opplever jeg at unge leger i dag er svært interessert i etiske spørsmål.

Selv føler Trond Markestad seg som den samme gutten som bodde hjemme på gården på Toten. Men han innser at yrkesvalget har preget ham.
– Jeg er nok mer tolerant, mer ydmyk for at ting ikke alltid er så enkle.
ASLAK LIMA BRAUT

TROND MARKESTAD:
Cand. med. ved Universitetet i Oslo, 1973
Barneavdelingen Haukeland sykehus 1977-99
Professor ved Universitetet i Bergen 1993-1999.
Kommuneover­lege og helsesjef i Vestre Toten 1999-2001
Barneavdelingen, Sykehuset Innlandet fra 2002
Leder i Rådet for legeetikk, 2006-2013

Del gjerne!

Legg inn en kommentar