Publisert i %1$s Tema

– Burde stanset nedleggelse

Både Oslo kommune, Revmatikerforbundet og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener helseminister Bent Høie (H) burde avklart en rekke forhold før bassenget ved Diakonhjemmet blir stengt for godt. 

Skribent person Per Helge Seglsten Per Helge Måseide   Fotograf photo_camera Trygve Indrelid date_range Publisert 12.3.2017, oppdatert 14.3.2017

ETTERLYSER AVKLARING: – Høie prøver å definere vekk al som foregår i bassengene som trening, sier stortings-representant Karin Andersen (SV).

De viser til manglende etterlevelse av oppdragsdokumentene fra departementet og Helse Sør-Øst.

Styret ved Diakonhjemmet sykehus begrunnet stengingen av bassenget med at sykehuset trenger arealer til nye oppgaver de har fått fra Helse Sør-Øst, noe som krever plass til en MR-maskin. I sommer ble det dessuten oppdaget at bassenget er lekk, og sykehuset sier de uansett ville ha vært nødt til å stenge bassenget i åtte måneder for å sette det i stand igjen.

Sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord skriver i en epost at sykehus har tilbudt opprettholdt gruppetrening og egentrening i bassenget fordi tilbudet har vært viktig for mange – ikke fordi det er en del av spesialisthelsetjenesten. At sykehuset oppfatter aktiviteten som trening, og ikke spesialisert behandling, er også grunnen til at det ikke blir gjort individuelle undersøkelser, funksjonstesting eller ført journal for disse brukerne, skriver han.

Kun 1 av 8 får erstatningstilbud

Journalen fortalte i en nettsak 28. februar at et midlertidig erstatningstilbud nå skal være på plass. Men bare 100 av 800 brukere vil få tilgang til bassenget i Cathinka Gulberg-senteret fram til nyttår. De resterende må selv finne et alternativ.

Både Diakonhjemmet sykehus, Helse Sør-Øst og Helsedepartementet peker på Oslo kommune som ansvarlig for å skaffe byens revmatikere et erstatningstilbud når Diakonhjemmet stenger bassenget sitt. Kommunen går imidlertid ikke med på at alle de 800 brukerne av varmtvannsbassenget skal være et kommunalt ansvar fra 10. april.

– Ingen klare føringer

Oslo kommunes byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester skriver til Journalen at «Både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har ansvar for å yte rehabiliteringstjenester. Når det gjelder terapibasseng for revmatikere og mennesker med muskel og skjelettlidelser, fins ingen klare føringer på hvem som har ansvaret for tjenesten.» Byrådsavdelingen skriver videre at dette er noe helseministeren burde ha avklart.

Det er SVs stortingsrepresentant Karin Andersen enig i. Hun har nå bedt helseministeren avklare hvilken del av basseng-aktiviteten ved Diakonhjemmet og andre steder rundt om i landet, som skal regnes som spesialisthelsetjenester, og hva som skal være kommunenes ansvar. Andersen mener departementet selv har bidratt til å skape usikkerhet om hvem som har dette ansvaret, og om sykehuset har anledning til å stenge bassenget før det er bestemt.

Må vurderes for hver pasient

– Høie prøver å definere vekk alt som foregår i bassengene som trening, som er en del av det kommunale ansvaret, sier Andersen.
– Men på spørsmål fra meg før jul i fjor om på hvilket faglig grunnlag bassengrehabiliteringen kan fjernes fra sykehusenes ansvar, svarte han selv at «Hvorvidt bassengtrening er å anse som spesialisert medisinsk behandling vil kunne variere og må vurderes konkret.»

Karin Andersen mener departementet med dette innrømmer at rehabilitering i basseng også kan være en spesialisert helsetjeneste, og at det Helsedepartementet skriver i sitt eget oppdragsdokument til Helse Sør-Øst, og som Helse Sør-Øst igjen skriver til Diakonhjemmet, innebærer at bassenget ved Diakonhjemmet sykehus ikke kan legges ned før det er avklart hvem som har ansvaret for bassengaktiviteten til de forskjellige brukerne.

I oppdragsdokumentene står det nemlig at «Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere.»

– Lar det skure og gå

– Denne formuleringen kan ikke forstås på annen måte enn at det må skaffes til veie et minst like godt erstatningstilbud, før bassenget kan stenges, sier Karin Andersen. – Likevel lar Høie dette skure og gå, selv om både han og Helse Sør-Øst er klar over at Oslo kommune ikke har mulighet til å erstatte bassengtilbudet ved Diakonhjemmet på kort varsel.

Norsk revmatikerforbund: – Vi mener helt klart at bassengaktiviteten for noen er behandling. 

Også Norsk Revmatikerforbund mener det som står i oppdragsdokumentet må forstås slik at bassenget ved Diakonhjemmet ikke kan legges ned før et like bra erstatningstilbud er på plass.

– Ja, det står jo der svart på hvitt! Sier interessepolitisk rådgiver Merete Nielsen til Journalen.

Hun mener også at det er viktig å få på plass en definisjon av hva revmatikerne gjør i basseng, skal regnes som. Og om hvem som har ansvar for det.

– Vi mener helt klart at bassengaktiviteten for noen er behandling. For andre kan den samme aktiviteten være funksjonsvedlikehold og trening, og derfor er det så viktig hvilke ord som brukes. Vi synes omdefineringen av bassengaktiviteten fra behandling til trening som har skjedd de siste årene, er underlig, sier Nielsen.

Del gjerne!

1 kommentar til “– Burde stanset nedleggelse

  • Dagheid Solholm

    Håper virkelig at dette blir tatt på alvor. Vi har kjempet så lenge som helsa tåler og forsøkt å belyse de samme forholdene dere tar opp, ovenfor byrådet, Helse sør-øst og sykehusledelsen og sykehus stiftelsen uten å få respons. Hvor er pasientenes helsevesen? Bent Høie må rydde opp i dette definisjonskaoset!

  • Svar på Dagheid Solholm Avbryt svar