Foto: Paal Audestad
Publisert i %1$s Tema

– Blodtrykks­senkning kan spare millioner av liv

Forfatterne bak en stor internasjonal metastudie tar til orde for å senke blodtrykket hos alle personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom, uavhengig av hvor høyt blodtrykket deres er. Men det vil ikke norske eksperter.

 date_range Publisert 25.6.2016

Tekst: Per Helge Måseide Foto: Paal Audestad

Studien, som er publisert  i The Lancet, konkluderte med at en senk­ning av overtrykket med 10 millimeter kvikksølv hos alle personer med høy risiko for hjerte- og karsykdom førte til en redusert risiko på

– 20 prosent for alvorlig hjertesykdom
– 27 prosent for slag
– 28 prosent for hjertesvikt

Totalt satt ble dødeligheten redusert med 13 prosent.

Effekten var uavhengig av hva den økte risikoen skyldtes og hva som var personenes blodtrykk i utgangspunktet, selv om utgangs-blodtrykket var lavere enn 130 mmHg.

Kazem Rahimi
Kazem Rahimi

Kazem Rahimi, professor ved The George Institute of Global Health ved University of Oxford sier at man kan spare millioner av liv ved å senke blodtrykket til et langt lavere nivå enn de anbefalte retningslinjene.

Europeiske retningslinjer har gått motsatt vei og lempet på intervensjonsgrensene fra 130/85 mm Hg til 140/90 mm Hg. Dette er det samme som norske retningslinjer fra 2009 som er under revisjon og som ventelig vil bli publisert over sommeren med uendrede behandlingsgrenser.

– Blir du ikke en profet for medikalisering?

– Ikke i det hele tatt! Medikalisering har en negativ klang og innebærer vanligvis at vi gir en behandling til personer som ikke trenger den. Det er ikke dette vi tar til orde for. Vår studie sier at vi skal forlate arbitrære (skjønnsmessige, red.anm.) blodtrykksgrenser, og behandle folk ut fra deres risiko.

Konklusjonene i metastudien baserer seg på 123 studier med over 600 000 deltakere, publisert i tidsrommet 1966 til 2015, inkludert SPRINT-studien fra the New England Journal of Medicine i fjor høst. Den viste en 43 prosent relativ risikoreduksjon for å dø av kardiovaskulær sykdom, med et blodtykket senket til under 120 mm Hg, sammenliknet med 140 mm Hg, men også mer bivirkninger i den første gruppen. Studien har ført til heftig debatt.

Les også: Retningslinjene må være realistiske

– Norske eksperter og leger legger vekt på at man riktignok vil kunne spare noen liv ved å senke blodtrykket til 130 eller lavere, men at pasientene på legekontorene ofte er eldre, de bruker flere medisiner fra før, at det vil bli mer komplisert å følge nye retningslinjer osv.

– Jeg mener at dette er å blande to ulike problemerstillinger. De praktiske problem­ene, som utvilsomt eksisterer, blir i så fall brukt til å ignorere de vitenskapelige holde­punktene for å senke blodtrykket.

– Vår studie viser at gevinsten av å senke blodtrykket er proporsjonal med nivået av den oppnådde blodtrykks-reduksjonen, uavhengig av utgangsblodtrykket, innenfor vanlige verdier.

– Etter min mening bør det ikke bli oppgaven for de som skriver retningslinjer å bedømme hva (hvilke medisiner, red.anm.) pasienter er villig til å ta, og hvor komplisert innføringen av dette eventuelt vil bli. Man bør formidle den rette informasjonen til pasientene, som kan ta sine egne beslutninger.

Rahimi mener en risikobasert intervensjon, slik han tar til orde for, vil bli mindre komplisert å følge opp, enn en strategi basert på gitte intervensjons-grenser, siden denne vil innebære hyppige blodtrykksmålinger.

– Studien argumenterer for å senke blodtrykket medikamentelt. Hva tenker du om dette versus fysisk aktivitet?

– Vår studie har sett på medisiner fordi det er her vi har mest robuste data. Men livstilsendringer og medisiner er komplementære faktorer, og begge deler bør tilbys pasienten. Realiteten er at det er veldig vanskelig å endre pasientenes livsførsel, og etter min mening er mange av disse interven­sjonene mer målrettet på et policynivå enn overfor den enkelte pasient.

– Noen vil si at dette er en gave til den farmasøytiske industrien, fordi flere vil bli satt på medisiner?

– Jeg er helt uenig i det. Jeg tenker at dette er en gave til pasientene. Hvis vi finner en intervensjon som effektivt kan redusere sykdomsbyrden av hjerte- og karsykdommer, og selv om industrien skulle tjene penger på dette, må dette være av stor verdi for samfunnet, spesielt siden dette ikke er nye medisiner.

– De fleste av disse medisinene er på markedet, uten patenter og mange er svært rimelige. En ting verdt å merke seg er at vår studie ikke foreslår å gi medisiner til en større andel av befolkningen, men å målrette behandlingen mot de som har den høyeste risikoen, eller som har forventet størst glede av denne.

– Hvilken påvirkning tenker du at studien vil ha på arbeidet og debatten om utformingen av retningslinjer?

– Jeg håper som et minimum at den vil endre måten å tenke på hos de som er mest opptatt av at en gitt verdi av blodtrykket er mer viktig enn å senke det «per se». Jeg tror dette vil få store konsekvenser for retnings­linjer, men vi får vente og se.

x Høyt overtrykk er nå den viktigste dødsårsaken i verden, både for kvinner og menn i følge tall fra verdens største helseundersøkelse, «The global burden of disease».

Lenker:
Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. The Lancet: Volume 387, No. 10022, p957–967, 5. mars 2016 (publisert på nett 23. desember 2015).

A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control, N Engl J Med 2015; 373:2103-2116 26. november 2015.

Denne saken er publisert 23.06.2016.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar