Årets Oslo-lege jobber til daglig som hjertelege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Arkivfoto: Paal Audestad.
Publisert i %1$s Fra foreningen

Bjørn Bendz ble årets Oslo-lege

Hjertelege Bjørn Bendz er blitt årets Oslo-lege, begrunnet i hans brennende engasjement som underviser for medisinstudentene.

Skribent person Per Helge Måseide   date_range Publisert 23.8.2018, oppdatert 7.10.2018

Bjørn Bendz er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og arbeider som seksjonsleder på kardiologisk overvåkning på RH. Han er 1. amanuensis i kardiologi og har publisert meget høyt rangerte publikasjoner i blant annet The Lancet. Som initativtaker til «After 80 studien» har Bendz og medarbeidere dokumentert positiv effekt av invasiv behandling også av eldre mennesker med koronarsykdom. Han har også vært å se på TV og i Overlegen, medlemsbladet til Overlegeforeningen, og i Journalen.

Kardiolog Bjørn Bendz er årets Oslo-lege. Foto: P. Audestad.

Avgjørende for tildelingen av prisen Oslolegen 2018 er hans virke som foreleser. Medisinstudentene forteller at han har et brennende engasjement for studentene og mulighetene han har til å møte og påvirke mange fremtidige leger. Han er veldig interessert i å lære bort faget sitt, men også generell interesse for medisin.

Pedagogisk.
Bjørn Bendz er populær blant studentene og møter dem på flere semestre, mest det siste året. Han er pedagogisk, gir studentene rom for refleksjon og kommer med konstruktive innspill.

Høsten 2015 ble han tildelt 12.semesterstudentenes undervisningspris.  Og om ikke dette var nok er han medforfatter i flere medisinske lærebøker.

Bjørn Bendz er opprinnelig fra Bærum og ble cand med i 1991. Han har arbeidet de siste 14-15 år på Rikshospitalet.

Prisen består av et diplom, et trykk av Nina Due og et reisestipend på kr. 10.000.

På diplomet som han får utdelt står det:
Bjørn Bendz er tildelt prisen for sin inspirerende undervisning av medisinstudentene i Oslo. Han har et brennende engasjement for studentene, gode pedagogiske evner og er veldig interessert i å lære bort faget sitt. Mange av studentene husker han lenge etter at de ble uteksaminert.

Bendz fikk prisen på Oslo legeforenings årsmøte 23.08. Teksten over ble fremført av styremedlemmene Recep Øzeke og Kari Løhne som delte ut prisen.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar