Publisert i %1$s Tema

– Bidrar til demokratisering

– Alle skjønner at vi må prioritere, uavhengig av hvor mange rapporter vi skriver. I tre tusen år har leger prioritert. Det fine med både Lønning-rapportene og Norheim-rapporten er at de bidrar til en demokratisering, sier professor i samfunnsmedisin, Per Fugelli.

 date_range Publisert 19.12.2014

TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER

«Derfor er det avgjørende at leger har stor frihet til å kunne utøve godt klinisk skjønn ut i fra enkeltindividet han eller hun har foran seg» PER FUGELLI
«Derfor er det avgjørende at leger har stor frihet til å kunne utøve godt klinisk skjønn ut i fra enkeltindividet han eller hun har foran seg»
PER FUGELLI

– Det er svært viktig at slike spørsmål ikke bare drøftes i de lukkede rom. Men det vi må passe oss for, og som Norheim-utvalget kanskje har kommet litt skjevt ut med, er at folk får et inntrykk av at det blir laget regne-stykker av dem, legger han til.

Han minner om viktigheten av å holde fast på det latinske uttrykket han lærte på medisinstudiet: Salus suprema lex (lat), «å hjelpe den syke er den øverste lov».

 

Riktig balanse. – Prioritere må vi, men ikke på autopilot som om mennesker var en ting hvor vi bare kan følge et rasjonelt oppsatt regnestykke. Da ødelegger vi det som er helsevesenets viktigste kapital, nemlig tillit. «Skilnaden går mellom dei som reknar med folk og dei som reknar med folk», sier han og siterer filosofen Hans Skjervheim. Samtidig påpeker Fugelli at dette ikke er uforenlige størrelser, men snakk om å finne riktig balanse.

 

Forsone oss. Fugelli mener det ligger mye god prioritering i at hver og en av oss blir mer forsonet med tanken på at vi skal dø engang.

– Det er skapt en illusjon om at vi skal leve evig, om det så er med store kostnader og begrenset livskvalitet. De årene jeg selv har vært syk, har jeg sett at leger ikke alltid er like flinke til å ta den vanskelige, men vesent-lige samtalen med pasienten om at livet nå er kommet til siste akt. Det skjer litt for ofte at man i stedet automatisk kjører på med mer livsforlengende behand-ling, sier Fugelli.

 

Inngå samliv med døden. – Det er trist å se mennesker bruke sine siste krefter på en kamp for å få livet forlenget med noen måneder, når de i stedet kunne brukt kreftene til å gjøre døden og tiden som er igjen før den inntreffer, så god som mulig. Leger kan bli flinkere til å hjelpe pasienter til å inngå samliv med døden, i stedet for å bekjempe den. Denne hjelpen må imidlertid aldri bli rutinepreget. Vi er så forskjellige vi mennesker, hvert individ er unikt. Derfor er det avgjørende at leger har stor frihet til å kunne utøve godt klinisk skjønn ut i fra enkeltindividet han eller hun har foran seg, sier Fugelli. n

 

«Derfor er det avgjørende at leger har stor frihet til å kunne utøve godt klinisk skjønn ut i fra enkeltindividet han eller hun har foran seg»

PER FUGELLI

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar