Trude Fixdal
Publisert i %1$s Tema

Bekymret for enslige mindreårige gutter

TV-serier som «Sykt perfekt» framstiller jenter som en sårbar gruppe. Barne- og ungdomspsykiater Trude Fixdal er mest bekymret for guttene.

 date_range Publisert 17.3.2016

Av Per Helge Måseide og Aslaug Olette Klausen

Fixdal, som er avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved OUS (BUPA) peker på at et økt omfang av psykiske plager hos jenter, med et ledsagende forbruk av antidepressiva, kan skyld-es at man er mer oppmerksom på psykiske plager hos jenter.

– Jentene er flinkere til å sette ord på vanskelige følelser og be om hjelp, mens gutter som sliter i større grad kan ruse seg, begå kriminalitet eller stenge seg inne på gutterommet med dataspill, sier hun.

Hun er spesielt engstelig for gruppen av enslige mindreårige asylsøkere, der gutter er i sterkt flertall.

– Dette er en gruppe unge menn som har opplevd mye som er potensielt traumatisk, som menneskehandel, vold og overgrep. De kan ha traumer når de kommer til Norge som gjør at de er i faresonen for å utvikle psykiske plager. Bare belastningen ved å forlate familien sin i en alder av 14–15 år, er i seg selv en risikofaktorer. Dette er en gruppe vi ikke nødvendigvis får tak i spesialisthelsetjenesten.

Forskjeller før og etter tenårene.

Fixdal opplyser at tenårene markerer et viktig skille.

– Flere jenter enn gutter i tenårene får behandling i psykisk helsevern. Før tenårene er det omvendt. Da er gutter som henvises med spørsmål om ADHD, som er den største gruppen.

– Når det gjelder barnevernsbarn er det helt klart en gruppe vi ikke når. Det er de guttene som har kriminalitet og rusproblematikk. De kommer ikke til oss selv om de helt klart kan ha underliggende psykiske plager. Dette er bekymringsfullt.

Over 60 prosent av barn som bor på institusjon er gutter, mens kjønnsforskjellene er mindre hos barn i fosterhjem. I studien Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner kommer det også frem at det er kjønnsforskjeller både når det kommer til hvilke diagnoser barna får, og i hvilken grad de kommer til behandling:

«Jentene har en historikk med flere flyttinger enn det guttene har, og de har også høyere forekomst internaliserende lidelser, som angst og depresjon. Samtidig viser resultatene våre at jentene oftere får hjelp for sine vansker enn det guttene får. Guttene har på sin side høyere forekomst av atferdsproblemer enn det jentene har.»

Del gjerne!

Legg inn en kommentar