Per Helge Måseide
Redaktør Per Helge Måseide
Publisert i %1$s Redaktøren

Antibiotika helt uten grenser

Nevroborreliose er blitt en utbredt folkesykdom, skal vi tro tallrike presseoppslag. – Det ser ut til å bli det nye ME, sier mikrobiolog og professor Elling Ulvestad. – Problemet er usikkerheten som smitter fra media og internett over til pasientene, mener nevrolog Unn Ljøstad. Hun har doktorgrad i borreliose.

 date_range Publisert 28.2.2013

Selv om diagnostiske verktøy og markører for sykdomsaktivitet ikke finnes for borreliose på samme måte som for hiv, er mangelen på perfekte diagnostiske verktøy noe som gjelder for svært mange sykdommer. Medisinens utfordring er tolkning, ikke evnen til å pugge referanseverdier.

Anders Danielsen Lie redegjorde i en kronikk i Aftenposten om hvordan flåttsaken har satt sitt sterke preg på amerikansk politikk. Hos oss er det særlig Erna Solberg (H) og Laila Dåvøy (KrF) som har stilt seg i spissen for den politiske flåttbevegelsen. Omkvedet er at pasienter møter arrogante leger som ikke forstår at pasientens plager skyldes kronisk borreliose, selv om sykdommen ikke kan påvises. Disse pasientene, mener Dåvøy og Solberg, får i dag bedre hjelp utenfor det etablerte helsevesenet, blant annet ved Norsk borreliose-senter, som tilbyr langvarig antibiotika-behandling.

Pasienter som føler seg overbevist om at de har borreliose kan ha sterk sykdomsfølelse
og nedsatt livskvalitet. De bør derfor ikke avfeies, men utredes, ikke minst fordi plagene kan ha mange årsaker. Ruth Foseide
Thorkildsen slår hull på myten om den arrogante legen og beskriver i sin kronikk hvor frustrerende utredninger uten mål og mening kan være for legen. De bidrar også til å opprettholde et kunstig skille mellom psyke og soma, i stedet for å forsøke å finne mer helhetlige forklaringsmodeller. Og som Preben Aavitsland er inne på: det hender ikke rent sjelden at kroppen selv ordner opp.

Et stort flertall av de mange hundre pasien  tene som vurderes ved Norsk borreliose-senter ender opp med behandling mot borreliose. På konferansen NorTick, som nylig ble arrangert i Oslo, ble senterets frontfigur Rolf Luneng avkrevd dokumentasjon på at resultatene er så oppløftende som han og pasientene påstår, og hvilke diagnostiske kriterier han benytter. Noe godt svar på disse spørsmålene kom aldri, i følge deltakere på konferansen. I stedet unnskyldte Luneng seg med at han ikke er noen forsker.

Både Laila Dåvøy (KrF) og Erna Solberg (H) har flere ganger benyttet Stortingets talerstol til å kreve mer forskning. Om noe da skal prioriteres ned – forskning på alders  demens, depresjoner eller kreftsyke barn, tar de ikke stilling til. Å kreve mer av alt, er som kjent opposisjonens privilegium.

Det er lett å stille seg bak et ønske om mer forskning. Men er manglende forskning et større problem ved borreliose enn ved andre sykdommer? Og kan forskning bygge bro til de mest aktivistiske borreliose-miljøene med klare antivitenskaplige trekk? Den mer nøkterne pasientforeningen Norsk Lyme borreliose-forening skal ha ros for sine seriøse forsøk på å bedre kommunikasjonen med spesialisthelsetjenesten.

Å lage praksisnære studier og protokoller er som kjent en vanlig framgangsmåte når ny behandling skal innføres. Forskningen Dåvøy og Solberg burde etterlyst er seriøs dokumentasjon fra de som påstår de oppnår sensasjonelle behandlingsresultater. Dette trenger ikke nødvendigvis koste millioner av kroner.

Det er offentlig kjent at Rolf Luneng for en tid tilbake fikk en advarsel fra Statens helsetilsyn, for uvettig antibiotika-bruk hos en pasient med MS. Det var pasientens allmennlege som slo alarm. Spørsmålet er om Helsetilsynet kan reagere på feilbehandlingen av en enkeltpasient, og samtidig lukke øynene for en utstrakt kombinasjonsbehandling med bredspektrede og potente antibiotika på tvers av alle nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Hvis det ikke er mulig å dokumentere effekt av en omstridt og potensielt farlig behandling er spørsmålet hvor lenge en slik behandlingspraksis bør få lov til å fortsette.
Én advarsel burde holde.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar