Folkehelseinstituttet foreslår å gjøre influensa-vaksinasjon gratis. Ill.foto: Colourbox.
Publisert i %1$s NyheterTema

Anbefaler gratis influensa-vaksinasjon

Nordmenn med økt risiko for alvorlig influensa-sykdom bør tilbys gratis årlig vaksinasjon. Det foreslår Folkehelseinstituttet. 

Skribent person KRISTIN STRAUMSHEIM GRØNLI   date_range Publisert 3.9.2018, oppdatert 6.10.2018

Hensikten er å øke andelen vaksinerte i risikogruppene og helsepersonell fra rundt 30 til 75 prosent.

I første omgang bør de som ønsker å vaksinere seg i risikogruppene betale en fast lav pris, noe de ikke gjør i dag. På sikt bør både vaksinen og vaksineringen bli gratis for disse.

Dette går frem av rapporten «Tiltak for økt dekning i målgruppene for influensavaksinering», som Folkehelseinstituttet har utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, de regionale helseforetankene og representanter fra kommunene.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bestilt utredningen, og departementet fikk nylig rapporten oversendt.

Gjennomføringen av influensavaksinen i Norge har vært relativt dårlig organisert og litt halvhjertet gjennomført.

Bakgrunnen er lav vaksinedekning i målgruppene, som utgjøres av risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt. Målsetningen både fra Verdens helseforsamling og EU har vært en dekningsgrad på 75 prosent. Ulike norske estimater tilsier at rundt 30 prosent i målgruppene tar vaksinen.

I følge rapporten utgjør risikogruppene 1,6 millioner nordmenn, mens antall helsepersonell med pasientkontakt, som altså også bør vaksineres, utgjør 300 000.

– Lurt
For risikogruppene kan influensa være en alvorlig sykdom. I tillegg er det mulig å få ned bruken av antibiotika, fordi en del av dem som får influensa, også får bakterielle infeksjoner på toppen.

– Rundt 900 personer dør av influensa hvert år her i landet. Rundt 5000 legges inn i sykehus hver sesong, forteller sier Ingeborg S. Aaberge.

Hun er fagdirektør ved FHIs Ledelse og stab for smittevern, miljø og helse og har deltatt i arbeidet med utredningen.

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin.

– Gjennomføringen av influensavaksinen i Norge har vært relativt dårlig organisert og litt halvhjertet gjennomført, kommenterer Pett,r Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Han påpeker at det er gjort en rekke studier som viser at økonomiske barrierer hindrer folk i å søke lege og helsehjelp – også i sammenheng med vaksiner.

– Jeg er ganske sikker på at det er lurt med gratis vaksine mot sesonginfluensa, sier han.

Lite enhetlig system
I dag er det ingen fast egenandel for å få vaksine mot sesonginfluensa. Vaksinering er ikke omfattet av frikortreglene, fordi det offentlige ikke definerer vaksinering som behandling av sykdom.

Ifølge utredningen bør forebyggende helsearbeid, som vaksinering mot influensa, inkluderes i folketrygdloven som en helsetjeneste det ytes stønad for.

– Det er behov for et enhetlig system for prising av influensavaksinering til risikogruppene. I dag er det ulike måter å gjøre dette på, og det finnes ingen egen influensavaksine-takst, sier Aaberge.

Stor prisvariasjon
Selv om Folkehelseinstituttet distribuerer influensavaksiner til en fastpris på 40 kroner per dose til folk i anbefalte målgrupper, og 76 kroner per dose til folk utenfor målgruppen, kan prisen for å vaksinere seg mot influensa variere med mange hundre kroner. I følge rapporten skyldes dette i stor grad manglende prisregulering på forebyggende helsearbeid.

En enkel konsultasjonstakst hos kontorpersonalet på legekontoret er på 88 kroner, mot 154 kroner i konsultasjonstakst hos lege. Der kontorpersonalet setter vaksinen kan prisen ligge rundt 120-150 kroner. Andre steder kan det koste opp mot 500 kroner for å få satt en sprøyte med influensavaksine.

– Gratis vaksine vil gi et tydelig signal om at dette er et prioritert tiltak fra myndighetenes side, sier Aaberge.

På kort sikt anbefaler utredningen en takst på 100-200 kroner for både vaksine og vaksinering.

– Å fjerne økonomiske barrierer ansees som ett av de viktigste tiltakene. Det vil redusere sosial ulikhet i tilgangen til vaksinen, og bedre tilbudet for mange av de mest sårbare pasientene, sier Aaberge.

Incentiver for legene
Å sende regningen til staten gjennom en inkludering i dagens takstsystem, er også en forutsetning for å kunne etablere andre økonomiske incentiver for å få tilbyderne til å vaksinere flere.

Rapporten understreker at slike sentrale systemer for å dekke vaksinatørenes utgifter med innkalling, personlig rådgivning og vaksinasjon kan bidra til økt vaksinasjonsdekning. Dette kan organiseres som takst, kompensasjonsordninger eller annen finansiering.

Å få fastlegene til å prioritere vaksineringen fremstår som det andre mest sentrale forslaget i rapporten, ved siden av å innføre gratis vaksine.

– Begge disse tiltakene tror vi er veldig viktige for å få økt vaksinsasjonsdekningen, sier Aaberge.

Vil la fastlegene varsle
Rapporten trekker frem kommende funksjoner i elektronisk postjournal (EPJ) som enkelt skal la fastlegene identifisere pasienter med indikasjon for influensavaksine.

Ideen er at systemet kan gi fastlegene rapporter med lister over pasienter som bør få tilbud om vaksine. Deretter ser man for seg at fastlegene kan kalle inn eller varsle pasienter om vaksinetilbud. Denne typen løsning er imidlertid ikke klar til utrulling før tidligst sesongen 2019/20, ifølge rapporten.

– Jeg tror fastlegekontorene kan bidra, men det er viktig å huske på at de allerede er veldig belastet, sier Brelin.

– Arbeidskrevende
Brelin tror det ligger et potensiale i en mer systematisk organisering av vaksineringen, med sterkere involvering av fastlegene, men synes også at forslaget kan høres veldig arbeidskrevende ut. – Vi er gjerne med på å diskutere dette, men en slik løsning krever at det tilføres ressurser, og at funksjonaliteten blir tilgjengelig for alle fastlegekontor, sier han, men tar forbehold om at han ikke selv har lest rapporten.

Petter Brelin understreker samtidig viktigheten av å få opp vaksinasjonsdekningen.

– Særlig for de eldre og for de som er syke. Det kan være mye penger å spare på å hindre sykehusinnleggelser. Nettoeffekten vil være at man investerer i fastlegeordningen for å unngå sykehusinnleggelser som er assosiert med influensa, sier han.

Del gjerne!

1 kommentar til “Anbefaler gratis influensa-vaksinasjon

  • Per Helge Måseide

    Saken kunne du også høre på NRK Nyhetslunsj (P2) 03.09. kl. 12: 1.innslag.https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB33017518/03-09-2018

  • Legg inn en kommentar