Publisert i %1$s Nyheter

Aavitsland frikjent for uttalelser om flått

Rådet for legeetikk finner ingen grunn til å kritisere lege og smittevernekspert Preben Aavitslands uttalelser i debatten om kronisk borreliose. Overfor Journalen gir Preben Aavitsland uttrykk for å være svært fornøyd med avgjørelsen. Samtidig mener han at Rådet burde latt være å realitetsbehandle klagene.

 date_range Publisert 13.11.2013

Aavitsland  var innklaget av flere enkeltpersoner til Legeforeningens råd for legeetikk. Rådet har nå behandlet klagene som særlig gjaldt tre forhold:

 • Kritikk av legevirksomheten til daværende leder ved Norsk Borreliose Senter, Rolf Luneng.
 • Uttalelser om at eventyreren og TV-kjendisen Lars Monsen ikke lider av kronisk borreliose som følge av flåttbitt, noe Monsen har framsatt påstander om en rekke ganger.
 • Uttalelser, framført blant annet i en kronikk på NRK Ytring, om at den påståtte borreliose-epidemien var falsk: «Smitten kommer fra Internett, ikke fra skogen».

I stedet for kritikk får Aavitsland nå honnør for «så tydelig å ha redegjort for det vitenskapelig anerkjente synet på sykdommen og behandling».

Svært fornøyd. Preben Aavitsland sier til Journalen at han er svært fornøyd med Rådets avgjørelser: – Jeg ser Rådets vedtak som en oppmuntring til meg og andre leger om fortsatt å engasjere oss i faglige debatter, som den om «kronisk borreliose».

Rolf Luneng ble tidligere i høst fratatt sin legelisens av Statens helsetilsyn for uforsvarlig legevirksomhet etter å ha behandlet pasienter med en påstått kronisk form for nevroborreliose med store mengder bredspektede antibiotika og malariamedisiner. Til hjelp i diagnostikken har Luneng benyttet seg av  svært omstridte tester, utført ved et laboratorium i Tyskland. Norsk Borreliose Senter i Nydalen ble som følge av Helsetilsynets avgjørelse stengt 27. september. I følge senterets nettsider har Luneng påklaget avgjørelsen, som nå ligger til behandlig i Statens helsepersonellnemnd. Nemnda er ankeinstans for avgjørelser fattet av Statens helsetilsyn.
– Jeg merker meg at Rådet tydelig støtter at leger offentlig kan kritisere kolleger som driver uforsvarlig praksis, sier Aavitsland.

Burde avvist. Smitterverneksperten mener imidlertid at Rådet for legeetikk burde latt være å realitetsbehandle klagene. – Selv om Rådet gir meg full støtte, er jeg kritisk til at Rådet går inn i slike offentlige debatter i det hele tatt, særlig når anmeldelsene er del av en organisert kampanje, som i dette tilfellet. Frykten for å bli innklaget og måtte forsvare seg i flere skriftlige runder kan i seg selv hemme kollegers lyst til å engasjere seg i offentlige debatter.

Del gjerne!

76 kommentarer til “Aavitsland frikjent for uttalelser om flått

 • Jan Nystrøm

  Smitteverneksperten har stigmatisert en gruppe syke mennesker og arbeider aktivt for å stoppe alle som ønsker å hjelpe denne sårbare pasientgruppen. Han og hans kollegaer ved Sørlandet Sykehus får forskningsmidler for å fortsette profesjonskampen med å holde fast ved at årsaken til sykdommen ligger i menneskesinnet. Det er bedre å behandle pasientene med vanedannende medikamenter som psykisk syke enn en langvarig antibiotika behandling som har ført mange pasienter tilbake til et tilnærmet normalt liv. Det er tydelige motkrefter mot å finne bedre testanalyser på borelia-/bartonella mm som kunne påvise en epedemi. Pasientene ofres gjerne på dette alteret, men før eller siden renner vannet nedover og da skal vi huske smittevernekspertens og hans kollegaers uttalelser.

  1. eirik

   Hvordan stigmatiserer han syke mennesker? Ved ikke å underkaste seg deres selvdiagnostisering?

   Det er faktisk en leges plikt.

   1. Tore Nicolai Fjelldal

    Din påatand er ikke i nærheten aav virkeligheten, og tester godkjent av norsk helsevesen brukes privat, men nektes tatt av sykehus, ev. pos. testresultat nektes behandlet. (både IgG og IgM)
    Dette er en skandale vi ikke har sett maken til etter krigen.

   2. Jan Nystrøm

    Med god avstand til virkeligheten kan man selvfølgelig mene både det ene og andre, men uavhengig av hva du mener, er det en leges plikt å lytte til pasienten og å søke kunnskap der denne er mangelfull for å stille en diagnose. På grunn av motstand i det norske helsesystemet mot å ta i bruk de beste analyseverktøy og den beste kunnskapen om årsaken til diffuse diagnoser som ME mv, søker syke mennesker som har ressurser til det utenlandske legemiljøer, som har opparbeidet klinisk erfaring med denne pasientgruppen over noen tiår. Det kan neppe kalles selvdiagnotisering. Når det kommer et økende antall tilbakemeldinger på at kronisk syke mennesker får livene sine tilbake etter en antibiotikabehandling som er tilstrekkelig til å kurere infeksjonene som ligger til grunn for lidelsene samtidig med tilskudd til et imunforsvar i ubalanse, så burde man i det minste forvente en nyskjerrighet fra det norske helsevesenet som ledet til en investering i kunnskap om analysemetoder, diagnose og behandling. Imens finner noen internettdebatanter glede av å strø salt i såret til de mange som ikke er i stand til å ta til motmæle.

 • Torehart

  klagene var ikke organisert men fra enkeltpersoner som reagerer på at aavitsland briljerer i media med halve sannheten om både borreliose og diagnoseringen til dr. luneng.

  1. eirik

   Hvordan vet du det?

   1. Tore Nicolai Fjelldal

    Vi er mange pasienter som har fulgt fagmiljøet tett, og det er dessverre lite samsvar mellom Lunengs reelle utredning og behandling, og den versjonen Aavitsland har beskrevet i media.

    1. eirik

     Ja, resten av verden og de brede fagmiljøene har heeelt misforstått. Sorry, slik er det ikke.

     1. Tore Nicolai Fjelldal

      Din «resten av verden» kaller vi andre for Norden. Utredning og behandling fungerer bra i svært mange land, og er til forveksling likt Lunengs utredning/behandling.
      Har du noe som helst innblikk i fagfeltet og utredning/behandling?

   2. Torehart

    Fordi jeg leverte en klage helt uavhengig. Har også dokumentasjon fra helsedir. På at norsk boreliosesenter bruker samme tester som helsevesenet forøvrig, noe som preben aavitsland forvrenger i media til å bli udokumenterte tester.

    1. eirik

     Vis dokumentasjonen din da vel. En lenke til dette så er det oppklart. Jeg tipper det er «vanskelig» eller «bortkastet», eller ikke lar seg gjøre av andre påfallende bortforklaringer.

     Hovedproblemet er dessuten at de foreskrev langvarig bredspektret antibiotikabehandling som sukkertøy, selv om det ikke er holdepunkter verken for at det forelå kronisk borreliose, eller at antibiotika i så tilfelle hadde hjulpet.

     1. Tore Nicolai Fjelldal

      Det har aldri vært hemmelig at Norsk Borreliose Senter brukte mye de samme testene som sykehusene har godkjent, og kunne brukt om de så poenget. Luneng mente det var riktig å utrede for infeksjoner, og han fant ulike infeksjoner hos ulike pasienter.
      Ditt avsnitt 2 viser noe om at du egentlig bare kom og var uenig, og så kom du plutselig på at utredningen ikke var problemet på Norsk Borreliose Senter, noe andre har oppdaget før deg.
      Det interessante i dette er at om vi bare ser på utredningen og ikke behandlingen, så har Norsk Borreliose Senter utredet en masse pasienter som ble nektet utredning i det offentlige helsevesen, det er noe vi er sint for, og jeg er lite glad for å være en av de pasientene. Jeg vil ha offentlige relevante tester, og aller helst bli frisk om mulig. Vi er så mange som blir sendt hjem før vi har blitt utredet, og uten sikker diagnose går mange syke resten av livet. Det er ikke greit.

     2. eirik

      «Ditt avsnitt 2 viser noe om at du egentlig bare kom og var uenig, og så kom du plutselig på at utredningen ikke var problemet på Norsk Borreliose Senter»

      Det var derfor han ble avskiltet – pga. behandlingen som utsatte pasienter og folk flest for fare. Det er ikke akkurat en hemmelighet. Men *også* utredningen er problematisk, noe Helsetilsynet også kommenterer.

      «uten sikker diagnose går mange syke resten av livet. Det er ikke greit.»

      Det har jeg stor forståelse for, at usikkerhet er en tilleggsbelastning. Men det er da ikke legenes feil, det er et av livets harde fakta. Av og til må man erkjenne at at man ikke vet. Det er er uredelig å gi disse menneskene en feil diagnose.

      For det første er det i strid med legegjerningen, som forplikter til å drive vitenskapsbasert. Det innebærer å si «jeg vet ikke» når man ikke vet.

      For det andre forhindrer en ukorrekt diagnose skikkelig diagnostisering i fremtiden, og med det også en tilfredsstillende behandling i fremtiden.

      For det tredje er problemene med antibiotika velkjente. En utstrakt bruk utsetter pasienter og befolkningen ellers for fare, da man fratar dem antibiotika som medisin for faktisk behandlingsbare sykdommer.

 • Gro Moen Skjøtt

  Det høres nå ut som om klagene i hovedsak gjaldt Lunengs lisens, det er aldeles ikke tilfelle! Jeg klaget på sjikanen av pasientene og meget sleivete ordbruk i kronikken i NRK Ytring i mai. Denne kronikken mener legetisk råd at var av saklig og opplysende karakter…så da så..!! Jeg er målløs. Jeg håper jeg ALDRI noengang vil omtale pasienter på denne måten som tydeligvis er ok for leger.

  1. Joe Siri Ekgren

   Hei Gro Moen Skjøtt, Når redaktør i Journalen publiserer: » anmeldelsene er del av en organisert kampanje» og du er en av anmelderne. Skulle jeg tro at

   1) du har tilsvarsrett dvs har rett til å svare på en beskyldning som er ført i penn av redaktøren av «Journalen».

   2) du kan klage «Journalen» inn til pressens faglige utvalg (PFU) for brudd på «redaktørplakaten». http://presse.no/Klage-til-PFU

   Kanskje redaktøren kan opplyse nærmere?

   Med vennlig hilsen
   Joe Siri Ekgren

   1. Per Helge Måseide

    Jeg har svart på dette lenger opp.

   2. eirik

    Hør. Skjøtt sier at «Det høres nå ut som om klagene i hovedsak gjaldt Lunengs lisens, det er aldeles ikke tilfelle! »

    Merk deg at Skjøtt her ser seg som talskvinne for klagerne, og at hun vet hva klagene – i flertall – gjaldt.

    Da er det en vel sannferdig beskrivelse at klagene er organisert, og da som en del av en kampanje.

    1. Gro Moen Skjøtt

     Hvor lite glup går det an å bli….?? Jeg vet jo selv hva MIN klage gjaldt….derfor jeg kommenterer… 🙁

     1. eirik

      Da får du snakke for deg selv da, slik vi andre må gjøre.

     2. Gro Moen Skjøtt

      Ja, les innlegget. Da skriver jeg for meg selv faktisk…..jeg skriver i jeg-form. Det betyr MIN mening. Dessuten var denne diskusjonen slutt for ca. 8 mnd. siden. Slutt for min del ihvertfall.

     3. eirik

      Du snakket om «klagene», og hva disse i «hovedsak gjaldt». Da snakker du på vegne av flere.

      Du må også gjerne tro at internett kun varer noen måneder. Slik er det dessverre(?) ikke – og diskusjonen om Luneng og Borreliose er dessuten fremdeles aktuell, Luneng gikk på en ny smell denne uken. Det ledet for eksempel meg til denne artikkelen – først for noen dager siden. Hei til deg også.

     4. Gro Moen Skjøtt

      Hvorfor ikke fullt navn, redd for noe??

     5. eirik

      Nei. Bare personvern- og bekvemmelighetshensyn.

      Hvorfor er du så opptatt av navnet mitt? Gjør det det vanskeligere å komme med personangrep?

     6. Gro Moen Skjøtt

      Faktisk TOTALT uinteressert i din person, skulle bare mangle når jeg leser det du skriver! He,he. Håper du har det bra med deg selv, det har nemlig jeg! 🙂 men er jo rimelig feigt å operere under pseudonym……

     7. eirik

      Feigt med pseudonym? Si meg, har du vært på internett før? Men gratulerer med at du klarte faktisk å skvise ut et personangrep. Forutsigbart, men likevel noe påfallende at du er så opptatt av andres «sjikane» og «meget sleivete ordbruk». Anbefaler deg å ta en liten titt på deg selv.

     8. Tore Nicolai Fjelldal

      Utrolig pinling at du ikke kan si hva din rolle er i hvert fall (fastlege, spesialist i …., pårørende, kun invovlert via nett osv.). Om du vet at du kan står for det du skriver kan du sikkert også bruke navn? Tror du folk på nett er farligere enn de på gaten?

     9. eirik

      «Tror du folk på nett er farligere enn de på gaten?»

      Jeg snakker ikke til alle på gaten. Det viser litt av saklighetsnivået at du/ dere er så opphengt i person. Kanskje jeg tør foreslå at dere har misforstått ganske kraftig hva vitenskaplig diskusjon er. Det handler ikke om flest mulig titler eller fjonge utmerkelser. Det handler om etterprøvbar kunnskap og bevis. Det er dette som gir Aavitsland vitenskaplig tyngde, og det er dette Lyme-aktivister verken har eller forstår betydningen av.

      Legger også merke til at minst en av klagerne ville være anonym. Det *er* faktisk feigt, da dere prøvde å stilne en vitenskaplig debatt ved å anmelde, for så ikke tørre å sette navnet sitt på det. Dette respekterte Aavitsland, og sladdet navnet når han publiserte klagene.

 • Joe Siri Ekgren

  Ved spørsmål om faglig svikt skal kollegaer snakke sammen, jfr etiske regler II-§2.

  Har Legeforeningens etiske råd spurt om Preben Aavitsland kontaktet
  kollega Rolf Luneng før Aavitsland gikk ut i media?

  http://bit.ly/legeforeningens_etiske_regler

  1. Preben Aavitsland

   Du gjengir den aktuelle paragrafen, feil, Ekgren: «Dersom en lege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, BØR han/hun først ta det direkte opp med vedkommende.» Jeg har ikke vært innklaget til Rådet for å ha brutt denne bestemmelsen, og Rådet har heller ikke på eget initiativ funnet at jeg har brutt bestemmelsen.
   For øvrig kan jeg nevne at jeg ved to anledninger, i andres påhør, har kritisert Luneng direkte, men uten at det førte til at han endret praksis. Jeg valgte derfor, i tråd med nevnte paragrafs andre ledd («Hvis dette ikke fører frem, bør legen ta saken opp enten med administrativ overordnet, Dnlf’s organer eller vedkommende helsemyndighet.») å sende en bekymringsmelding til Helsetilsynet (http://epidemi.no/?p=774). Da hadde imidlertid Helsetilsynet allerede bestemt seg for å kalle tilbake Lunengs autorisasjon som lege.

   1. Joe Siri Ekgren

    Juristeri til side: Du BURDE altså ha samtalt med kollega Luneng.

    Etter ovennevnte etiske regler II-§2, vil jeg gjerne by deg på en kaffe til uken.Tema: faglig og etisk svikt.

    1. Preben Aavitsland

     Rådet har vurdert saken, og da er det lite interessant hva du mener. Helsetilsynet hadde allerede gående tilsynssaken mot Luneng før jeg uttalte meg om ham, så da fikk han den tilbakemelding han trengte.

     1. Tore Nicolai Fjelldal

      Til Preben: Det «kule» her er ditt nei takk til kaffe/dialog. (jeg må samtidig beklage mitt fravær av svar sist vi var sammen i kommentarfelt. Ble en lang periode i sengen fra midten av den debatten)

    2. Gro Moen Skjøtt

     Enig med deg, juristeri til side! Aavitslands kommentar om at «det er ikke DEN paragrafen rådet har innklaget meg for», blir pinlig å lese. Helt uavhengig av hvem som har rett eller galt i denne saken, bør ærlighet, saklighet og folkeskikk ift kollegaer stå høyt. Faglig uenighet er en real sak, men anklager bør bygge på at man har satt seg grundig inn i det man anklager andre for. I dette tilfelle er det altså sendt bekymringsmelding til helsetilsynet ut i fra sitering av et innlegg fra «en farmasøyt fra Fredrikstad» å en svensk blogg om Borreliose…….litt nidkjær i tjenesten kanskje??

     1. eirik

      Du fikk kanskje ikke med deg at Luneng ble fratatt legeautorisasjonen på grunn av at han utsatte pasientene sine og folk flest for fare.

      «Helt uavhengig av hvem som har rett eller galt i denne saken, bør ærlighet, saklighet og folkeskikk ift kollegaer stå høyt.»

      Det er tydelig at det ikke er plass til hensynet til pasienter eller folk flest på denne listen din over ting man bør sette høyt. Dette er nærmest patetisk.

    3. eirik

     Det er nærmest komisk at du først klesser en paragraf (du selv ikke har forstått) i hodet på Aavitsland, for så å feie feilen din til side med «juristeri til side». For så å dælje løs en gang til med «ovennevnte etiske regler II §2».

     I tillegg til å stryke i juss, viser du en lite overbevisende etisk forståelse: Du forfekter en etikk hvor leger bør ha større lojalitet til hverandre enn til pasienter – og at Aaviotsland har forbrutt seg mot denne regelen din, gjør hans handlinger til det kritikkverdige i saken.

     Dette er sprøyt, og mildt sagt å snu saken på hodet. Aavitsland har, slik han plikter, meldt fra til korrekt instans om forhold som førte til at Luneng fikk en kraftig reaksjon, blant annet mistet han retten til å behandle pasienter på egen hånd.

     Og du hevder dette er noe de to burde tatt på kammerset seg i mellom. Fy skam.

 • Preben Aavitsland

  Fulltekst av Rådets fire vedtak finnes her: http://epidemi.no/?p=851

 • Christian Silkebækken

 • Tore Nicolai Fjelldal

  Det er skremmende å se at Aavitsland slipper unna i sin blanding av selvsikkerhet og kunnskapsløshet, og at enkelte andre leger/kolleger har tiltro til ham på dette feltet. Ca. ett minutts debatt med Aavistland eller andre «eksperter» avslører at dette er et omfattende og vanskelig fagfelt ingen behersker tilstrekkelig, og når noen viser frem sin omfattende kunnskap er det lett å avsløre at de bløffer. Aavitsland hadde (ut fra sine kommentarer i debatt på nettet) svært lite innblikk i diagnoser og behandling på Norsk Borreliose Senter, og har fortsatt ikke noenlunde oversikt over pasientgruppen, de aktuelle diagnosene, de alternative testene, symptomene, prognosene og andre sider av saken. Det er direkte pinlig å lese hans artikler om emnet, og det vil bli interessant å se hvordan saken utvikler seg på sikt. Det er grenser for hvor lenge denne saken kan tåkelegges av debatt om mørkefeltmikroskopi og private suspekte tester, her har vi pålitelig evidensbasert kunnskap som holdes nede i et underlig medisinpolitisk teater. Vil du se såpeopera så ta en titt på borrelia-saken.

  1. Tore Nicolai Fjelldal

   Jeg må tilføye at sitatet i artikkelen «Jeg ser Rådets vedtak som en oppmuntring til meg og andre leger om fortsatt å engasjere oss i faglige debatter, som den om «kronisk borreliose».» er fornuftig og at engasjement ønskes velkommen, men det er uforsvarlig å være selvsikker uten å være i nærheten av et noenlunde overblikk på feltet. Det er den store krisen i denne saken, det er et enormt mangel på kompetanse hos debattanter og overvåkende organer. Jeg har til gode å møte en meningsmotstander som er bittelitt oppdatert faglig på feltet.

   1. eirik

    «Det er den store krisen i denne saken, det er et enormt mangel på kompetanse hos debattanter og overvåkende organer. Jeg har til gode å møte en meningsmotstander som er bittelitt oppdatert faglig på feltet.»

    Og så er du ydmyk. Men hva er din kompetanse da?

    1. Tore Nicolai Fjelldal

     Jeg har begrenset kunnskap som alle andre, å vite alt i et felt som medisin er ikke mulig. Min kunnskap er opparbeidet som pasient, i tett kontakt med pasienter og fagfolk i inn og utland. I dette samarbeidet er norske fagfolk velkommen, og noen takker ja (til stor glede for oss pasienter!).
     Noen setter også legeeden så høyt at de risikerer sitt løyve (som Luneng).
     Aavitsland angriper både leger og pasienter, og dette saboterer en fruktbar prosess for innføring av ny kunnskap til landet.
     Min kunnskap er begrenset, men rikelig til å avsløre bløffmakere, og det har denne saken rikelig av. Som eksempel er det ikke mange leger (i debatten) som vet at Borrelia burgdorferi sensu stricto ikke er vanligste Borrelia i Norge, ei heller at biofilm er et stort problem under behandling.

     1. eirik

      Så ingen vitenskapelige kvalifikasjoner, bare enda en selvutnevnt internettekspert.

      Jeg tror jeg hører på fagfolkene, og ikke på tilfeldige folk på internett, eller leger som blir fratatt autorisasjonen fordi de utsetter pasienter og utallige andre for alvorlig helsefare.

     2. Tore Nicolai Fjelldal

      At enkelte leger som (i motsetning til flertallet) ikke evner å skille mellom sin faglige kompetanse og andre felt de ikke behersker lager støy i et vanskelig felt er trist. At du lytter til dem er ditt valg (jeg håper du (annonyme Eirik) ikke trenger å forholde deg til dette hos pasienter.
      Og nei, jeg er ingen ekspert, men vi har offentlige ansatte som ser ut til å bli det med årene.
      Din rolle, ut over å hevde at leger alltid har rett (+ litt trolling) kjenner jeg ikke.

  2. eirik

   «er har vi pålitelig evidensbasert kunnskap som holdes nede i et underlig medisinpolitisk teater.»

   Du vet kanskje ikke klar over at Luneng mistet retten til å behandle pasienter på grunn av kvakksalveriet sitt? Det viser at Aavitslands melding var helt på sin plass.

   Men fin konspirasjonsteori.

   1. Tore Nicolai Fjelldal

    Det er bra noen har tiltro til helsetilsynets nøtralitet og kunnskap, for oss berørte var det en farse, hvor de involverte ikke var kompetent til en disuajon på feltet. Og nå før sommeren slaktet de en konferanse de selv valgte å ikke møte på????

    1. eirik

     » hvor de involverte ikke var kompetent til en disuajon på feltet.»

     De som ikke er kompetent kjenner selvsagt ikke igjen kompetanse når de ser den. Det er vel denne saken et levende bevis på.

     Ingen myndigheter i siviliserte land fester lit til metodene Luneng og de tyske entreprenørene selger dyrt. Det er *ikke* tilfeldig.

     1. Tore Nicolai Fjelldal

      Da går jeg ut fra at du vet at han hovedsakelig bruker evidensbaserte anerkjente tester, som immunoblot, og at de fleste av disse også brukes på norske sykehus? Klassisk svar fra norske sykehus når pasientene etterspør samme tester er at disse trenger vi ikke ta for denne smitten finnes ikke i Norge.

 • Joe Siri Ekgren

  Redaktør Per Helge Måseide,
  Hvor er det blitt av redaktørplakaten? Du siterer Aavitsland: «anmeldelsene er del av en organisert kampanje». Burde ikke anmelderne ha fått tilsvarsrett i din artikkel?
  Med vennlig hilsen
  Joe Siri Ekgren, almenlege og kullkamerat

  1. Per Helge Måseide

   Hei, Joe Ekren. Beklager sent svar.
   Saken tar utgangspunkt i en uttalelse fra Rådet fra legeetikk, basert på flere klager på Preben Aavitsland. Jeg synes det er naturlig at Aavitsland fikk anledning til å kommentere avgjørelsen i sin egen sak, siden den allerede var offentlig kjent.
   Jeg forstår ikke helt hva du mener med din etterlysning av Redaktørplakaten, men jeg antar at du viser til Vær varsom-plakaten, som regulerer tilsvarsretten. I punkt 4.14. brukes begrepet; «den som utsettes for sterke beskyldninger». I pkt. 4.15 står det at «Den som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.»
   Slik jeg tolker disse bestemmelsene er de ment å gjelde konkrete angrep og utspill som retter seg mot personer og andre rettssubjekter, av typen «doktor NN har begått underslag».
   Flere av Aavitslands påstander kunne sikkert fortjent egne nyhetssaker, men at de ikke-navngitt klagerne måtte ha tilsvarsrett, er jeg ikke enig i. Det er vel heller ingen tvil om at dette er en løpende samfunnsdebatt.
   For øvrig laget Journalen nylig et helt temanr. om fenomenet kronisk borreliose. Her forsøkte vi å få tak i noen av de mest sentrale aktørene. Rolf Luneng besvarte aldri våre henvendelser, og heller ikke Erna Solberg og Laila Dåvøy ønsket å stille opp. Vi valgte her å følge den resterende ordlyden i VVP, pkt. 4.14.: «Debatt og nyhetsformidling må ikke hundre ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».
   Jeg mener at Journalen over tid har forsøkt å belyse borreliosesaken bredt og med mange kilder, selv om vi selvsagt kunne dekket saken enda bredere og med enda flere kilder.
   Håper dette var svar på dine spørsmål.
   mvh
   Per Helge Måseide, redaktør.

   1. Joe Siri Ekgren

    Redaktør Per Helge Måseide,

    Takk for svar en måned etter.

    Du siterer Aavitsland: «anmeldelsene er del av en organisert kampanje». Hva slags fakta legger du til grunn for at «anmeldelsene er del av en organisert kampanje»?

    Med vennlig hilsen
    Joe Siri Ekgren

    1. Per Helge Måseide

     Det er altså Aavitsland som sier dette i et sitat. Saken tok utgangspunkt i avgjørelsen i etikkrådet og ikke i innholdet i klagene. Som redegjort for et annet sted i denne tråden mener jeg han må få lov til å si dette uten at det utløser samtidig tilsvarsrett for samtlige klagere, og som altså heller ikke var navngitt i saken.

    2. eirik

     Det er Aavitslands påstand. Hvorfor spør du ham ikke?

  2. eirik

   Hvorfor er du så opptatt av vær varsom-regler og etiske retningslinjer som Aavitsland angivelig har brutt ved ikke å ta saken på kammerset med Luneng?

   Hvorfor den påfallende stillheten om årsaken til Helsetilsynets kraftige reaksjon mot Luneng – at det Luneng i stor stil drev med var direkte farlig folk flest og for pasientene hans?

   Og at det ikke er første gang, da de tidligere måtte gå til det skritt å stenge hans Norsk Borreliose Senter. (ja, det er faktisk slik han valgte å stave det)

 • Mlli

  Jeg har sett ved fire anledninger at lege Joe Siri Ekgren har stilt dette spørsmålet: Har Preben Aavitsland kontaktet kollega Rolf Luneng før han gikk ut i media slik man skal iflg Legeforeningens etiske råd, jfr etiske regler II-prgr.2 ? Hverken P.A selv eller rådet har svart på dette. Hvorfor?

  1. Preben Aavitsland

   Se mitt svar til Ekgren nedenfor.

 • Joe Siri Ekgren

  Journalen er et medlemsblad for Oslo Legeforening, med begrenset nedslagsfelt, tross hype på Twitter. Den videre
  diskusjonen kan være mer hensiktsmessig å ta på
  http://www.dagensmedisin.no/nyheter/lege-frikjent-for-flatt-uttalelser/

  1. Per Helge Måseide

   Takk for det, Ekgren. Til din informasjon ble vår nettsak lest av ca 1000 unike brukere ila 1-2 døgn. Saken ble også sitert av Klassekampen, NRK Østlandssendingen, NRKs nettsider, NTB, VG Nett og altså Dagens Medisin. Å kalle dette «begrenset nedslagsfelt»er vel å ta litt hardt i.

   1. Joe Siri Ekgren

    Per Helge,

    Saken som ble sitert var ikke gravejournalistikk, men overfladisk «klipp og lim» journalistikk. Tør jeg foreslå begrepet «skrapejournalistikk»?

    Jeg har vansker med å se hvordan teksten din har bidratt positivt til
    behandling av pasienter med kronisk borreliose. Denne saken tjener Oslo
    Legeforening og deg liten ære.

    Nå som din Twitter hyping har mistet sin effekt og trafikken til ditt nettsted har falt til de sedvanlige 17 unike brukere pr. døgn, har jeg full forståelse for at du finner det opportunt å dukke opp og forsøke å blåse liv i kommentarfeltet på nettsiden din. Hvilken marginalisert kollega står for tur til å bli hengt ut?

    1. Per Helge Måseide

     For å holde meg til saken, så har du nå i flere innlegg tatt utgangspunkt i presseetikk og manglende objektivitet, mens du nå trekker inn interessene til utgiveren, Oslo legeforening, som altså ikke hadde sett saken før den ble trykket. Og hvis du med marginalisert kollega mener Rolf Luneng, så har vi forsøkt å kontakte ham en rekke ganger. Siden ingen leser oss, så ble altså saken som nevnt dekket omtrent på samme måte i en rekke riksmedier. Jeg har beklaget at jeg har svart sent, det har ikke vært et bevisst trekk. Det er synd du ikke kan diskutere sak uten å slå rundt deg med insinuasjoner og devaluerende utsagn. Da er strek satt for mitt vedkommende.

     1. Per Helge Måseide

      Et siste poeng; jeg omtalte at jeg postet svar til deg, Joe Siri Ekgren, nettopp for at våre 1634 følgere på twitter, og ikke bare våre 17 faste lesere, skulle få med seg de siste innleggene.

     2. Joe Siri Ekgren

      Jeg forstår ikke helt hva du forsøker å si. Såvidt jeg kan se har du twitret fra din personlige Twitter-konto.

     3. Joe Siri Ekgren

      Takk for raskt svar. Jeg beklager at jeg i harme over din uthengning av en kollega kom i skade for å tilkludre debatten med devaluerende utsagn. Jeg er enig i at vi bør diskutere sak. Den er som følger:

      Du siterer Aavitsland: «anmeldelsene er del av en organisert kampanje».
      Hva slags fakta legger du til grunn for at «anmeldelsene er del av en
      organisert kampanje»?

      Med vennlig hilsen
      Joe Siri Ekgren

  2. eirik

   Ah. Personangrep. Det er vel ikke mer å vente.

   1. Tore Nicolai Fjelldal

    Seriøse bidrag! Jeg hiver meg på trollingen. 🙂

 • Per Helge Måseide

  Jeg har kommentert ulike innspill fra Joe Ekgren under hans innlegg.
  mvh Per Helge Måseide, redaktør av Journalen.

 • Moderator

  Dette innlegget er slettet.

 • Gro Moen Skjøtt

  Flere kommenterer her uten fullt navn. Få de ut UT av debatten! Litt seriøst bør vel dette fagbladet være?

 • Legg inn en kommentar