Fra foreningen

Hjerneflukt fra OUS

Oslo universitetssykehus har 106 fordypningsstillinger for leger i spesialisering. I stedet for å lyse dem ut tar sykehuset inn vikarer som settes inn i den ordinære driften. Nå slutter forskertalentene, skriver Anniken Riise Elnes.

Les mer

Nyheter

Helsetopper diskuterte «helsepolitiske veivalg»

Spekters konferanse «Helsepolitiske veivalg» er over. Her kan du se reaksjonene fra legepresident Marit Hermansen og leder av Yngre legers forening (Ylf) Christer Mjåset, nettsaker og liveblog.

Les mer

Kronikk

Den sykeliggjørende idretten

Langrenns-løpernes bruk av astmamedisiner kan sammenliknes med at sjakkgeniet Magnus Carlsen skulle gått på Ritalin, mener lege Henrik Vogt. Han karakterisere den norske praksisen som tvilsom menneskeforbedring, helt på kanten av det umoralske.

Les mer
Bilde av Trude Basso

Kronikk

Bør vi få ro i sykehusene?

Det er ikke nødvendigvis riktig medisin å forskrive «ro i sykehusene», slik Arbeiderpartiet vil, skriver Trude Basso, lege og tillitsvalgt. Hun mener avstanden til Høyre er svært liten.

Les mer

Tema

Pasientenes inntogsmarsj

  • Per Rutledal vil sette ut 200 par sko foran Stortinget for å få oppmerksomhet rundt ME. 
  • Gunhild Stordalen har bidratt til å innføre stamcellebehandling ved systemisk sklerose. 
  • I høst kan forskere søke Forskningsrådet om midler til 737 forslag fra ME-pasienter og deres pårørende. 
  • Nå roper Norsk psykiatrisk forening varsko på vegne av de pasientene som ikke når opp i kampen om ressursene.
  • Er noen pasientgrupper i ferd med å ta kontroll over medisinsk forskning?

Les mer

Kommentar

Hvorfor blir vi så hekta?

Hva er det med smarttelefonen, PC-en, nettbrettet og TV-skjermen som gjør voksne, oppgående mennesker så hekta at vi blir fristet til å bruke begrepet avhengighet? 

Les mer

Tema

Er en halvtime mer på øyet verdt milliarder?

Folkehelsa mener at bedre søvnhygiene kan spare samfunnet for milliarder i økt arbeidslivsproduktivitet. Samtidig skyter forsikringsutbetalinger som kan skyldes søvnmangel på grunn av høyt nettbruk i været.

Les mer

Nyheter

Krigen mot helsevesenet pågår for fullt

Redaktørens leder i nr. 4/2016 er også trykket som kronikk på papir i  Aftenposten 10.01.17 og på nett

Les mer

Tema

Stresset og søvnløs av mobilbruk

Kan depresjon, diabetes, hjertesykdom eller overvekt skyldes søvnangel – fordi vi bruker mobilen og nettbrett dag og natt? Spillutvikler Gaute Godager mener fastlegene bør bli flinkere til å spørre om pasientenes nettvaner.

Les mer

Debatt

Best mulig kontroll, ikke mest mulig

Helsevesenet trenger Riksrevisjonen, men den lander i for stor grad på detaljer, skriver Spekters Anne-Kari Bratten, og viser til en undersøkelse der Riksrevisjonen så bort fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene.

Les mer

Kronikk

Hvordan legge ned de regionalene helseforetakene

Spørsmålet om hvordan de regionale helseforetakene kan avskaffes er blitt stående ubesvart, mener Christian Grimsgaard, tillitsvalgt og helsedebattant. Han deltok i Kvinnsland-utvalget som nylig leverte flere forslag til organisering av sykehus-sektoren. 

Les mer