Essay  

Redd, syk og feit

Lars Fredrik Svendsen, professor i filosofi
Fotograf: Simen Kjellin
Fri bruk som pressefoto

I risikosamfunnet blir helseproblemer blåst opp til «epidemier», og selv om vi ikke er mer utsatt for farer enn tidligere. Fedme-epidemien er et slikt eksempel, skriver Lars Fr. Svendsen. Les mer

 Kronikk  

Helsevesenet trenger Riksrevisjonen

– For noen av avtalespesialistene, øye og psykisk helse, bidro avtalespesialistene til å forsterke de geografiske forskjellene, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss.

Fra tid til annen påpekes det at Riksrevisjonen er for opptatt av detaljer, at vi bidrar til for mye tilsyn og at vi hemmer innovasjon. Sist ut var administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, som under Arendalsuka hevdet at Riksrevisjonen ikke skiller mellom stort og smått.

Les mer

 Kronikk  

Eldreopprør før og nå

På 90-tallet engasjerte Per Hovda seg sterkt i de eldres rettigheter og den omsorg de eldre ofte ikke fikk. Foto: Annica Thomsson/SCANPIX

Dagens kamp for mer verdige forhold for eldre har mange likhetstrekk med tidligere eldreopprør. Disse  førte til ekstrabevilgninger i millardklassen, skriver Henning Økland, som er sentral i Eldrealliansen.  Les mer

 Fra foreningen  

Svein Aarseth ble årets Oslo-lege

SVEIN AARSETH

SVEIN AARSETH

Allmennlege Svein Aarseth er årets Oslo-lege 2016. Han får prisen for sitt mangeårige engasjement, blant annet som tillitsvalgt og som forkjemper for helsetjenester til papirløse.  Les mer

 Anmeldelse  

Den evige stridsmannen

Per Fugelli Vaksinen. Mot frykt, terror og rasisme Oslo: Universitetsforlaget, 2016 ISBN 978-82-15-02729-6 NOK 299,-

Per Fugelli
Vaksinen. Mot frykt, terror og rasisme
Oslo: Universitetsforlaget, 2016
ISBN 978-82-15-02729-6
NOK 299,-

Dei retoriske knepa i Per Fugelli si bok Vaksinen lever sitt eige liv, skriv bokanmelder Geir Sverre Braut. Han  savner ei nærare koplig mot robust teori.

Les mer

 Redaktøren  

Kirurgen som lurte en hel verden

Illustrasjon: Tora Marie Norberg

Like utrolig som historien om Paolo Macchiarinis forskningsfusk og eksperimenter på mennesker er historien om hvordan han ikke ble stanset etter en lang rekke advarsler fra inn- og utland.  Les mer

 I forbifarten  

– Det går ikke fint uten et kollektivt vern

Kristin Kornelia Utne oppmunterer streike­vaktene på Ullevål til fortsatt innsats.

Kristin Kornelia Utne kommer med raske skritt mot Legenes hus. Hun har vært en av de mest profilerte legene i sykehusstreiken, og det er lett å kjenne henne igjen fra videosnuttene på YouTube hvor hun forklarer bakgrunnen for streiken. Hun hilser hjertelig og insisterer på en kaffe i kantina.  

Les mer