Nyheter  

Leger bryter reklameregler

Foto: E-magine arts

Legemiddelverkets rapporter viser at innleide leger på markedsføringsmøter sto for flere alvorlige brudd på rettningslinjene for legemiddelreklame i fjor. Les mer

 Tema  

Stress ned!

Processed with Rookie Cam

Fysisk aktivitet har en rekke gunstige helse-effekter, inklusivt blodtrykksreduksjon. Men legeråd om en sunnere livsstil må følges opp i senere konsultasjoner, i følge tidligere toppidrettslege. Les mer

 Tema  

Vil ha bedre merking av virkestoffer

Foto: Paal Audestad

En av legenes største frustrasjoner i arbeidet med å følge behandlingsretningslinjene er at pasienten ofte ikke får preparatene på resepten, når de kommer på apoteket, forteller Niels-Erik Landmark ved Din Lege.
Les mer

 Tema  

– Retningslinjene må være realistiske

Steinar Madsen

Steinar Madsen sitter i arbeidsgruppen som har lagt fram de nye retningslinjene for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Han advarer mot å lage retningslinjer med uoppnåelige behandlingsmål, selv om fersk forskning hevder det er mye å hente på å senke blodtrykksgrensene fra dagens 140/90. Les mer

 Tema  

– Blodtrykks­senkning kan spare millioner av liv

Foto: Paal Audestad

Forfatterne bak en stor internasjonal metastudie tar til orde for å senke blodtrykket hos alle personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom, uavhengig av hvor høyt blodtrykket deres er. Men det vil ikke norske eksperter.
Les mer