Redaktøren

Bør vi boikotte amerikanske legekongresser?

Norsk psykiatrisk forening, støttet av Nordland legeforening, har oppfordret sine medlemmer til å boikotte en stor amerikansk legekongress. De protesterer mot president Donald Trumps forslag om å nekte muslimer innreise.

Les mer

Redaktøren

Bør vi boikotte amerikanske legekongresser?

Norsk psykiatrisk forening, støttet av Nordland legeforening, har oppfordret sine medlemmer til å boikotte en stor amerikansk legekongress. De protesterer mot president Donald Trumps forslag om å nekte muslimer innreise.

Les mer

Nyheter

Helsebyråkrater skal faktasjekkes

DENNE SAKEN BLE PUBLISERT 1. APRIL. Helseminister Bent Høie (H) vil faktasjekke helsebyråkratiet. Han ser gjerne at også Legeforeningen, arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og sentrale helsepolitikere slutter opp om tiltaket. 

Les mer

I forbifarten

– Vi jukser og stjeler og holder på så godt vi kan

Norges mest uetiske lege må være Ravn Eikanger som starter en undergrunnsklinikk i samarbeid med en dommedagsprofet. Pasienten som interesserer ham aller mest, er hans egen kone, som er i ferd med å dø. 

Les mer

Tema

Revmatismesykehus mot strømmen

To av landets revmatismesykehus går motsatt vei av andre sykehus. De oppgraderer bassengene sine, i stedet for å legge dem ned. Og tilbudet er viktig, sier professor i revmatologi.

Les mer

Tema

Behandlingen som ble til trening

  • Snart vil 800 kronisk syke bli kastet ut av varmtvanns-bassenget på Diakonhjemmet sykehus, som hevder at det ikke har hatt ansvar for å drive basseng siden år 2010.
  • 2010 var også året da tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) forsikret Stortinget om at pengene til basseng ikke skulle ta slutt, og at de regionale helseforetakene skulle påse at tilbudene ikke ble lagt ned.
  • Dette er historien om hvordan det kan ha seg at revmatismesykehus i Norge kan legge ned bassengene sine, stikk i strid med Stortingets føringer og fagfolkenes råd.

Les mer

Tema

– Burde stanset nedleggelse

Både Oslo kommune, Revmatikerforbundet og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener helseminister Bent Høie (H) burde avklart en rekke forhold før bassenget ved Diakonhjemmet blir stengt for godt. 

Les mer

Tema

Frykter dårligere livskvalitet

Revmatiker Marte Rua er en av 700 pasienter som er overlatt til å finne et erstatningstilbud på egen hånd når varmtvannsbassenget på Diakonhjemmet sykehus snart stenger.

Les mer

Nyheter

Bassengtilbud gjelder 100 revmatikere

Det er 100 av de om lag 800 revmatikerne som har benyttet bassenget på Diakonhjemmet sykehus hver uke, som nå får et tilbud om organisert trening i varmtvann. 

Les mer

Nyheter

Revmatikere får nytt bassengtilbud

Oslo kommune opplyser at de har funnet et varmtvannsbasseng til erstatning for bassenget som Diakonhjemmet sykehus har vedtatt å stenge fra 10. april. Dermed kan mange revmatikere være sikret bassengbehandling ut 2017. 

Les mer

Nyheter

Vil ta legestreiken til Arbeidsretten

Etter tidenes lengste sykehusstreik tapte legene for Spekter i Rikslønnsnemnda. Nå venter Arbeidsretten, sier Akademikerne.

Les mer