Redaktøren

En mann på et operasjonsbord

Baynazar Mohammad Nazar ligger på operasjonsbordet på sykehuset i Kunduz i Afghanistan. 43-åringen er far til fire barn og arbeider som vaktmann i et område der arbeidsledigheten er høy. Det går rykter om plyndring i kjølvannet av at Taliban tok over kontrollen en snau uke tidligere.

Les mer

Tema

Stresset og søvnløs av mobilbruk

Kan depresjon, diabetes, hjertesykdom eller overvekt skyldes søvnangel – fordi vi bruker mobilen og nettbrett dag og natt? Spillutvikler Gaute Godager mener fastlegene bør bli flinkere til å spørre om pasientenes nettvaner.

Les mer

Debatt

Best mulig kontroll, ikke mest mulig

Helsevesenet trenger Riksrevisjonen, men den lander i for stor grad på detaljer, skriver Spekters Anne-Kari Bratten, og viser til en undersøkelse der Riksrevisjonen så bort fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene.

Les mer

Kronikk

Hvordan legge ned de regionalene helseforetakene

Spørsmålet om hvordan de regionale helseforetakene kan avskaffes er blitt stående ubesvart, mener Christian Grimsgaard, tillitsvalgt og helsedebattant. Han deltok i Kvinnsland-utvalget som nylig leverte flere forslag til organisering av sykehus-sektoren. 

Les mer

Fra foreningen

Sykdom er ikke en vare

Er kjøp og salg av varer en god tilnærming for å bedre helsetjenesten, spør Kristin H. Hovland, leder i Oslo legeforening. Hun er kritisk til kampanjen #syktvelkommen.

Les mer

Kronikk

En historisk mobilisering

Sykehusstreiken handlet ikke om økonomi eller personlig vinning for legene, men om noe som er i ferd med å skje i hele Europa: Når økonomien blir trangere, kommer faglighet i alle sektorer under press til fordel for innstramminger og effektiviseringskrav, mener lederen av Yngre legers forening (Ylf).

Les mer

Anmeldelse

Ei forteljing med godt driv

Bilde av boken Hjernen er stjernen

Denne boka føyer seg inn i ei interessant rekkje av bøker skrivne av unge akademikarar, skriv vår faste anmeldar, Geir Sverre Braut.

Les mer
Bilde av Gunnar Tjomlid

Kronikk

Alt du leser i mediene om helseforskning er feil

Det er en diametral forskjell mellom vitenskapelige prosesser, og medias vektlegging av sensasjoner, skriver Gunnar R. Tjomlid, som er ute med en ny bok. Han anklager mediene for å fremstille medsinsk forskning på en karikert og overforenklet måte.

Les mer

Essay

Redd, syk og feit

I risikosamfunnet blir helseproblemer blåst opp til «epidemier», og selv om vi ikke er mer utsatt for farer enn tidligere. Fedme-epidemien er et slikt eksempel, skriver Lars Fr. Svendsen.

Les mer